پدرام الوندی

روزنامه‌نگاری شهروندی؛ رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی

مقاله «روزنامه‌نگاری شهروندی؛ رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی» پژوهشی در مفاهیم جدید و الگوهای شکل‌گیری شهروند- روزنامه‌نگارها توسط دکتر هادی خانیکی و پدرام الوندی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. روزنامه‌نگاری شهروندی

Read More

«مشارکت اجتماعی آنلاین» و توسعه «جماعت‌های محلی» در ایران/ مطالعه موردی «شبکه خویشاوندی‌ فشارکی‌ها»

چکیده این مقاله ضمن مروری بر رسانه‌های شهروندی به نسل چهارم از نظریه‌های ارتباطات توسعه می‌پردازد که تأکید آن‌ها بر «ارتباطات مشارکتی» است. در این دسته از نظریه‌ها به جای دسترسی شهروندان به رسانه‌ها، مشارکت و کشنگری آنان در ارتباطات

Read More

رسانه‌های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین

چکیده: در این مقاله رسانه‌های شهروندی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین و فضای گفت‌وگویی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در خلال مباحث نظری شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین در بعد نظری و وابستگی آن به یک رسانه

Read More

روزنامه‌نگاری و مسئولیت انگ‌زدایی؛ رهیافت‌های نظری و برنامه‌های کاربردی

مقدمه: این مقاله در امتداد مقاله «رسانه و روان‌، همسازی‌ها و ناهمسازی‌ها» (خانیکی، ۱۳۸۹)، به دنبال آن است که رهیافت‌ها و زمینه‌های کاربردی در تأثیر رسانه بر سلامت روان و انگ‌زدایی از بیماری‌های روانی بپردازد. در آن مقاله به لحاظ

Read More