در دانشگاه

رسانه‌های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین

چکیده: در این مقاله رسانه‌های شهروندی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین و فضای گفت‌وگویی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در خلال مباحث نظری شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین در بعد نظری و وابستگی آن به یک رسانه

Read More

روزنامه‌نگاری و مسئولیت انگ‌زدایی؛ رهیافت‌های نظری و برنامه‌های کاربردی

مقدمه: این مقاله در امتداد مقاله «رسانه و روان‌، همسازی‌ها و ناهمسازی‌ها» (خانیکی، ۱۳۸۹)، به دنبال آن است که رهیافت‌ها و زمینه‌های کاربردی در تأثیر رسانه بر سلامت روان و انگ‌زدایی از بیماری‌های روانی بپردازد. در آن مقاله به لحاظ

Read More

روزنامه‌نگاری به مثابه «دانش» و روزنامه‌نگاری به مثابه «فن»

مقدمه: تأمل در تجربه‌های زیسته و بازنگری تاریخی رهیافت‌هاییکه هر روزنامه‌نگار، دانش‌آموخته، ‌ محقق و یا معلم روزنامه‌نگاری و ارتباطات دارد، ‌ می‌تواند از جمله مسائل قابل طرح در نشست‌های علمی و اجرایی مطبوعاتی باشد. به این اعتبار نویسنده این

Read More

«تئا‌تر برای توسعه» TfDبه مثابه رسانه: فرایند شکل‌گیری و ویژگی‌های ارتباطی

چکیده: این مقاله در چارچوب تحولات نظری ارتباطات توسعه به طرح و بررسی TfD (Theatre for Development) و ویژگی‌های آن پرداخته است. تئا‌تر برای توسعه (TfD) محصول دو چرخش پارادایمی در ارتباطات توسعه از نظریات خوش‌بینانه «مکتب نوسازی» به نظریات

Read More

اندیشه پیشرفت و الگوی ارتباطات و توسعه ملی در ایران

طرح مساله اندیشه پیشرفت، اندیشه جدیدی در تاریخ بشر نیست. اما آنجا که نسبتی با فضیلت انسان معقول و جامعه مدرن می یابد، اندیشه نویی به حساب می آید که در ساحت ها و مناظر مختلف مورد نقد نیز قرار

Read More

ضعف جامعه مدنی و آسیب‌‌های ارتباطی در ایران

چکیده: این مقاله در چارچوب یک مطالعه تاریخی و بر پایه مدلیکه پیشتر در بررسی عوامل توسعه نیافتگی مطبوعات در ایران به کار برده است، آثار ضعف جامعه مدنی را در مواجهه جامعه ایرانی با ارتباطات نوین دنبال می‌کند. رویکرد

Read More

فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی / مفهوم و سازوکار‌ها

چکیده فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، زمینه ساز پیدایش نوعی رسانه‌ اجتماعی شده‌اندکه توانسته است بسترهای مناسبی را برای تغییرات اجتماعی ایجاد کند. این رسانه، با دارا بودن ویژگی تعاملی و اشتراک‌گذاری، فضای نوینی را در عرصه کنشگری ایجاد می‌کند.

Read More

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران)

چکیده: مقاله‌ای که در پی می‌آید با توجه به نقش‌های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه، به طرح مکاتب و رویکردهای نوین در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه و جایگاه ICT در آن‌ها می‌پردازد. این مقاله با تبیین مولفه‌های

Read More

بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران

چکیده: این مقاله به توصیف تاریخی دو رویکرد علمی می‌پردازد که بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه را در ایران نهاده‌اند. رویکرد نخست که مدنظر دکتر مجید تهرانیان بود و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در پژوهش و برنامه

Read More

امکان و ضرورت گفت‌وگو در عصر ارتباطات و در جامعه شبکه‌ای

۱. در اساسنامه یونسکو که در ۱۶ نوامبر ۱۹۴۵ به تصویب ۲۰ کشور مؤسس آن رسیده است، فلسفه وجودی این سازمان از میان برداشتن آن دسته از موانع معرفتی برشمرده شده است که موجب نابردباری، عدم مفاهمه، خشونت و جنگ

Read More