در دانشگاه

خانیکی: نباید مسأله حاشیه‌نشینی، فقر و شکاف اجتماعی را در تحلیل انتخابات مشهد نادیده گرفت.

نشست «نتایج انتخابات مجلس دهم مشهد؛ از منظر رسانه ای، جامعه شناسی و سیاسی» به همت دفاتر خراسان انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. به گزارش ایلنا، هادی خانیکی در ابتدای نشست «نتایج

Read More

معماری هوشمندانه آینده شکل دادن به گفت‌وگو از طریق کنش است

گروه «آینده‌پژوهی فرهنگ و ارتباطات و جامعه» به عنوان یک گروه تخصصی در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات تشکیل شده که اولین برنامه این گروه روز یکشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۴ در گرامی‌داشت روز جهانی آینده در قالب دو پنل

Read More

نسبت نابرابر مهارت‌ها و جایگاه زنان

درک بهتر جایگاه اجتماعی زنان، تنها در یک منظومه و مجموعه فرهنگی و سیاسی میسراست. برای دستیابی به نتیجه بهتر، باید تمام مؤلفه‌های تاثیرگذارمورد بررسی قرار بگیرد. البته شما نمی‌توانید حضور زنان را تنها به چند حوزه محدود کنید، به‌هرحال

Read More

زنان خانه‌دار حلقهٔ مفقوده‌ٔ جنبشِ اجتماعیِ زنان ایران

شرق،حدیث مرادی: همایش بررسی موانع مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و اداره کل زنان و امور خانواده استانداری کرمانشاه و با حضور سوسن باستانی، عضو هیأت علمی

Read More

گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان

این مقاله بر اساس مطالعه یک نمونه ۳۶۵ نفری از دانشجویان دانشگاه کردستان با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسش نامه به فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل موثر بر آن پرداخته است. در این فرایند بر مبنای نظریه آلموند

Read More

رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در خبرهای خبرگزاری‌های رسمی ایران

زمینه: اخلاق از مولفه‌های فضیلت است که در هر جامعه‌ای قابلیت شرح، بسط و کاربرد دارد. در این بین، رسانه نیز با توسل به اخلاق موضوعیت می‌یابد. از آنجایی که، اخلاق نسبتی مستقیم با انسان و جامعه دارد، رسانه نمی‌تواند

Read More

تاثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم)

روحانیون، به عنوان اصلیترین «گروه مرجع» در بین متدینین جامعه ایران به شمار می‌آیند که هر گونه جهت گیری در عقاید، اندیشه‌ها و رفتار و سبک زندگی آن‌ها، می‌تواند تاثیرات عمیقی در جامعه مذهبی و حتی غیر مذهبی (با توجه

Read More

مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

از الزامات عصر حاضر، ارتقای سواد رسانه‌ای در دنیای فراگیر از پیام‌های رسانه‌ای است. و اما سواد رسانه‌ای خود به خود در افراد ارتقا نمی‌یابد و نیازمند آموزش و برنامه ریزی منظم و جدی است که خصوصاً از سنین پایین

Read More

چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج. ا. ا.

رسانه‌ها به عنوان شکل دهندگان به افکار عمومی، نقشی تعیین کننده در حمایت از رشد و توسعه علم و فناوری دارند. آن‌ها این کار را از طریق طراحی چارچوب‌های رسانه‌ای برای طرح موضوعات مختلف علمی انجام می‌دهند. این مقاله به

Read More

بازنمایی جوان در سینمای عامه‌پسند: مقایسهٔ تطبیقی دو دوره اصلاحات و اصول‌گرایی

هدف اصلی این مقاله، مطالعه نحوه بازنمایی جوان در سینمای عامه پسند ایران از راه مقایسه تطبیقی فیلم‌های برگزیده در دو دوره اصلاحات (۱۳۷۶- ۱۳۸۴) و اصول گرایی (۱۳۸۴- ۱۳۸۹) است. به این منظور، با بهره گیری از نظریه بازنمایی

Read More