در دانشگاه

علم در رسانه‌ها؛ بررسی فرایند برساخته شدن علم در چارچوب‌های رسانه‌ای

رسانه‌ای شدن علم را می‌توان فرایند توجه فزاینده رسانه‌ها به علم از سویی و پیش بینی ملاک‌های رسانه‌ای در علم برای مشروعیت بخشی به علم با استفاده از ارتباط عمومی از سوی دیگر تعریف کرد. در این فرایند سه دسته

Read More

رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای: بررسی سیاستگذاری و مصرف فیس بوک در مواجهه با رسانه ملی

مقاله حاضر با هدف پرداختن به سیاست‌ها و شیوه‌های حاکم بر مصرف بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین وب سایت شبکه اجتماعی (SNS) جهان، فیس بوک، ضمن بهره گیری از روش‌های مقایسه تطبیقی (همگرا بودن یا نبودن شبکه‌های تلویزیونی با رسانه‌های اجتماعی)، دیدگاه

Read More

الگوی توسعهٔ فرهنگی بر پایه روزنامه‌نگاری گفت‌و‌گو

پژوهش حاضر به منظور بررسی چیستی روزنامه نگاری گفت وگو به عنوان گونه-ای مهم و در عین حال مغفول مانده در کشور انجام گرفته است. مبانی نظری این تحقیق بر پایه بسط مفهوم «حوزه توسعه مجاورِ»(Zone of Proximal Development (ZPD))

Read More

ارتباطات و توسعه

مقاله ارتباطات و توسعه نوشته دکتر مجیر تهرانیان، توسط دکتر هادی خانیکی ترجمه و تدوین شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. ارتباطات و توسعه

Read More

ارتباطات مجازی و سایبر سایکولوژی

مقاله «ارتباطات مجازی و سایبر سایکولوژی» (مطالعه رابطه میان بهره‌مندی دانشجویان فنی دانشگاه تهران از وبلاگ با نگرش آنان درباره روابط مجازی) نوشته هادی خانیکی و ریحانه سادات روحانی در مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره 3، پاییز 1390

Read More

دین و نهاد ارتباطات؛ پیوندها و پرسش‌ها

مقال «دین و نهاد ارتباطات؛ پیوندها و پرسش‌ها» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. دین و نهاد ارتباطات

Read More

درآمدی بر رابطه میان نظام اجتماعی و ساختار زبانی و مطبوعات

مقاله «درآمدی بر رابطه میان نظام اجتماعی و ساختار زبانی و مطبوعات تحلیل گفتمان دو نشریه شاخص دوران پراکندگی و تمرکز قدرت سیاسی درایران» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. درآمدی

Read More

گفت‌و‌گو؛ از مفهوم زبانی تا معنای جهانی

مقاله «گفت‌و‌گو؛ از مفهوم زبانی تا معنای جهانی» نوشته دکتر هادی خانیکی، در مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 1، 1383 منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. گفت‌و‌گو؛ از مفهوم زبانی تا معنای جهانی

Read More

روزنامه‌نگاری شهروندی؛ رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی

مقاله «روزنامه‌نگاری شهروندی؛ رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی» پژوهشی در مفاهیم جدید و الگوهای شکل‌گیری شهروند- روزنامه‌نگارها توسط دکتر هادی خانیکی و پدرام الوندی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. روزنامه‌نگاری شهروندی

Read More

اعتماد به عنوان زمینه؛ روابط عمومی به مثابه متن

مقاله «اعتماد به عنوان زمینه؛ روابط عمومی به مثابه متن» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. اعتماد به عنوان زمینه

Read More