در دانشگاه

برنامه‌های آموزشی ارتباطات جمعی در آمریکا

مقاله «برنامه‌های آموزشی ارتباطات جمعی در آمریکا» نوشته: جان سولوسکی، جین بریگز و چارلز فلمینگ، جوی سنات و الینور گروسین، استفن لیسی و فردریک فیکو، اداپلکیت توسط دکتر هادی خانیکی ترجمه شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک

Read More

کنفرانس: پیرامون مکتب انتقادی فرانکفورت

مقاله «کنفرانس: پیرامون مکتب انتقادی فرانکفورت» توسط دکتر هادی خانیکی – در دوره دانشجویی دکتری – نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. کنفرانس

Read More

تلویزیون‌های کابلی زمینه‌ها و ضرورت‌های استفاده در ایران

مقاله «تلویزیون‌های کابلی زمینه‌ها و ضرورت‌های استفاده در ایران» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. تلویزیون‌های کابلی

Read More

گفت و گو با خویش، گفت و گو با دیگری

مقاله «گفت و گو با خویش، گفت و گو با دیگری» توسط دکتر هادی خانیکی در فصلنامه فرهنگی ـ پژوهشی پل فیروزه، سال اول، شماره سوم، بهار ۱۳۸۱ نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. گفت و

Read More

جهانی شدن و دین؛ دو روایت و چند پرسش

مقاله «جهانی شدن و دین؛ دو روایت و چند پرسش» در چهارمین کنگره دین پژوهان کشور در قم اراله شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. جهانی شدن و دین

Read More

کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی

مقاله کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ «مطالعه کارکردهای فیس‌بوک در فضای واقعی» نوشته دکتر هادی خانیکی و حسین بصیریان جهرمی در فصانامه علوم اجتماعی شماره 61 – تابستان ۱۳۹۲ منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک

Read More

بررسی نحوه دسترسی و میزان رضایتمندی شهروندان شهرهای جدید از خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات

مقاله «بررسی نحوه دسترسی و میزان رضایتمندی شهروندان شهرهای جدید از خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات (مطالعه موردی شهرهای پرند و پردیس)» نوشته دکتر هادی خانیکی و شیما حسین‌پور در فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی شماره 10 منتشر شده

Read More

بررسی نگرش مخاطبان درباره تأثیر پیام‌های سلامت تلویزیون

مقاله «بررسی نگرش مخاطبان درباره تاثیر پیام‌های سلامت تلویزیون» نوشته دکتر هادی خانیکی و حبیب راثی تهرانی در فصلنامه مطالعات فرهنگی-ارتباطات، سال دوازدهم، شماره پانزدهم، پاییز 1390 منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. تاثیر پیام‌های

Read More

تاثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران

مقاله «تاثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران» نوشته هادی خانیکی و محمود بابایی در فصلنامه علوم اجتماعی شماره 56 – بهار ۱۳۹۱ منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. تاثیر سازوکارهای ارتباطی

Read More

رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای

مقاله «رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای: بررسی سیاستگذاری و مصرف فیس‌بوک در مواجهه با رسانه ملی» نوشته حسین بصیریان جهرمی، دکتر هادی خانیکی و دکتر محمد سعید ذکایی در فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیستم، شماره 3، پاییز 1392 منتشر شده

Read More