در مطبوعات

اولویت‌های یک رئیس‌جمهور اعتدال‌گرا /معماری بعد از آتش‌نشانی

۱ پرسش‌های ساده و روشن الزاماً پاسخ‌هایی به‌‌ همان سادگی و روشنی ندارند. تعیین اولویت برای رئیس‌جمهور به‌خصوص از میان دوگانۀ «معمار» یا «آتش‌نشان» از همین دست است. کار معمار ساختاری است و از جنس برنامه‌ریزی با تکیه بر همۀ

Read More

اعتماد به عنوان زمینه؛ روابط عمومی به مثابه متن

طرح مسأله: امروز سخن گفتن از «ارتباطات» و نهاد‌ها و سازوکارهای آن نظیر رسانه‌ها و روابط عمومی بدون توجه به فهم و ادراک مخاطب و یا «خوانش پیام» سخنی دور از واقعیت است. پیام را بیش و پیش از هر

Read More

همسازی و ناهمسازی رسانه‌ها و توسعه

نوع ارتباط میان رسانه و توسعه بخش مهمی از ادبیات مدرن توسعه و مطالعات ارتباطی را به خود اختصاص داده است. از وقتی رسانه‌های جمعی به‌ویژه رادیو و تلویزیون، بر قدرت و سرعت انتقال پیام میان انسان‌ها و جوامع افزودند

Read More

گفت‌وگو با هادی خانیکی درباره نقش مطبوعات در توسعه کشور: رسانه‌ منتقد روند حکمرانی را اصلاح می‌کند

از خیابان نسبتا شلوغ گذشتم به سمت دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی (سابق)، دانشکده‌یی که سال‌ها پیش از این دانشجوی دوره لیسانس آن بودم. از راهروی پرپیچ و خمی هم عبور کرده تا به اتاق بسیار کوچک وجمع جوری رسیدم با

Read More

دلیل خاموشی دانشگاه

رئیس‌جمهور چند روز قبل موضوع سکوت اساتید و دانشگاهیان را مطرح کردند که در این باره لازم است به برخی نکات اشاره شود. مهم‌ترین موضوع اینکه سکوت دانشگاهیان، ناشی از برخی نگرانی‌هاست. طرح این بحث از سوی رئیس‌جمهور نقطه آغاز

Read More

پیامی به آدرس گیرندگان انبوه

هنوز افکار عمومی جهان درگیر حادثه شوم «شارلی‌ابدو» و پیامدهای پس از آن است. حادثه‌ای که با نادیده‌گرفتن اعتقادات و احساسات متدینان عالم، با ترسیم کاریکاتورهای موهن آغاز شد و به ترور کاریکاتوریست‌ها، ‌روزنامه‌نگاران و شهروندان فرانسوی انجامید. در بسیاری

Read More

خوانش هم پذیر از پیشرفت جامعه ایران و تنگناهای توسعه

وحید اقدسی: دکتر هادی خانیکی، اگرچه استاد علوم ارتباطات است اما تنها به این اعتبار محل رجوع اهالی رسانه نیست؛ چه اینکه همواره بر مطالعه میان رشته‌ای اصرار داشته و از همین رو، دغدغه‌هایش چه در کتاب «قدرت، جامعه مدنی

Read More

کاوشی در علل ناپایداری تحزب در ایران؛ مشارکت سیاسی گسسته؛ فرهنگ سیاسی مشارکت گریز

این مسئله تا حد زیادی از دل پژوهش‌های اجتماعی و نظرورزی‌های سیاسی در سالیان اخیر درآمده است که ایران حداقل در یکصد سال اخیر به ضعف جامعه مدنی در سطح اجتماعی و به ضعف تحزب در سطح سیاسی گرفتار بوده

Read More

بررسی وضعیت اولین دانشکدۀ علوم ارتباطات ایران؛ دانشکدۀ ارتباطات یک سرمایۀ ملی است

شفقنا رسانه- این روز‌ها باز هم خبر از انتقال دانشکدۀ علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به گوش می‌رسد. دانشکده‌ای که در تمام فراز و نشیبهای روزنامه نگاری و روابط عمومی ایران در ۵۰ سال گذشته به نوعی حضور داشته

Read More

تحولات جایگاه فرهنگ در نظام آموزش عالی کشور

۱- جای دو چیز در همه جای جامعه خالی است. نخست تاریخ و به خصوص تاریخ اجتماعی تحولات و دوم مستند کردن تجربه‌ها، به ویژه تجربه‌های گرانی که به بهای سنگین آزمون و خطا، به دست می‌آیند. هرکه می‌آید عمارتی

Read More