درس‌نوشت

شرح درس نظریه‌های نوین ارتباطات و توسعه/ نیم‌سال دوم 94-1393

به نام خدا نظریه های نوین ارتباطات و توسعه (دوره دکترای علوم ارتباطات/ دوره دکترای مدیریت رسانه) دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشگاه تهران سال تحصیلی 1393-1394 هادی خانیکی معرفی درس: این درس در ادامه دروس «مبانی ارتباطات و توسعه» (در دوره

Read More

شرح درس جامعه شناسی نهادهای مدنی/ نیم‌سال دوم 94-1393

به نام خدا جامعه شناسی نهادهای مدنی دوره کارشناسی سال تحصیلی 94-93 هادی خانیکی   معرفی درس جامعه شناسی نهادهای مدنی از جمله دروس اختیاری رشته پژوهشگری علوم اجتماعی در دوره کارشناسی است که پیش نیاز آن « نظریه‌های جامعه

Read More

شرح درس تکنولوژی‌های نوین ارتباطات/ نیم‌سال دوم 94-1393

تکنولوژی‌های نوین ارتباطات )دوره کارشناسی ارشد( دانشگاه تهران سال تحصیلی 1394-1393 هادی خانیکی   معرفی درس درس «تکنولوژی‌های نوین ارتباطات» به ارزش دو واحد نظری، به منظور بالا بردن سطح نظرورزی، دانش تخصصی و مهارت دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباطات در

Read More

شرح‌ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ارتباطات/ نیم‌سال دوم 94-1393

به نام خدا درس برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ارتباطات دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی سال تحصیلی 93-94 هادی خانیکی   1-معرفی درس: این درس به ارزش 3 واحد نظری از جمله “درس های اختیاری ” دوره کارشناسی ارشد رشته  علوم

Read More

شرح درس ارتباطات و توسعه

ارتباطات و توسعه (کارشناسی ارشد) دانشگاه علامه طباطبایی – گروه ارتباطات هادی خانیکی سال تحصیلی 1394- 1393   1.معرفی درس: این درس به ارزش 3 واحد از «درس‌های الزامی» در دوره کارشناسی ارشد ارتباطات، و از جمله درس‌های اختیاری در دوره کارشناسی

Read More

شرح درس روزنامه‌نگاری توسعه

روزنامه‌نگاری توسعه (کارشناسی ارشد) دانشگاه علامه طباطبایی – گروه ارتباطات هادی خانیکی سال تحصیلی 1393-1394   1- معرفی درس: روزنامه‌نگاری توسعه از جمله درس‌های الزامی- تخصصی دوره کارشناسی ارشد رشته روزنامه نگاری است. 2- موضوع درس: مطالعه و شناخت: •

Read More

شرح درس مدیریت رسانه (2)

درس مدیریت رسانه (2) (کارشناسی ارشد) دانشگاه علامه طباطبایی – گروه مدیریت رسانه هادی خانیکی سال تحصیلی 94-1393 1- معرفی درس این درس به ارزش 3 واحد نظری از جمله درس‌های اختصاصی دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت رسانه است

Read More

شرح درس ارتباطات میان فرهنگی (Intercultural Communication)

ارتباطات میان فرهنگی (Intercultural Communication) کارشناسی ارشد  دانشگاه علم و فرهنگ- گروه مطالعات فرهنگی سال تحصیلی 1393- 1392  هادی خانیکی 1- معرفی درس: «ارتباطات میان فرهنگی» درسی نظری به ارزش 2 واحد است که در دوره‌های کارشناسی‌ارشد «مطالعات فرهنگی»، «جامعه‌شناسی

Read More

شرح درس تکنولوژی‌های نوین ارتباطات

تکنولوژی‌های نوین ارتباطات دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران هادی خانیکی سال تحصیلی 1394-1393 معرفی درس درس «تکنولوژی‌های نوین ارتباطات» به ارزش دو واحد نظری، به منظور بالا بردن سطح نظرورزی، دانش تخصصی و مهارت دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباطات در حوزه

Read More