مقاله‌های علمی

ارتباطات و توسعه

مقاله ارتباطات و توسعه نوشته دکتر مجیر تهرانیان، توسط دکتر هادی خانیکی ترجمه و تدوین شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. ارتباطات و توسعه

Read More

اعتماد به عنوان زمینه؛ روابط عمومی به مثابه متن

مقاله «اعتماد به عنوان زمینه؛ روابط عمومی به مثابه متن» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. اعتماد به عنوان زمینه

Read More

کنفرانس: پیرامون مکتب انتقادی فرانکفورت

مقاله «کنفرانس: پیرامون مکتب انتقادی فرانکفورت» توسط دکتر هادی خانیکی – در دوره دانشجویی دکتری – نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. کنفرانس

Read More

تلویزیون‌های کابلی زمینه‌ها و ضرورت‌های استفاده در ایران

مقاله «تلویزیون‌های کابلی زمینه‌ها و ضرورت‌های استفاده در ایران» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. تلویزیون‌های کابلی

Read More

بررسی نحوه دسترسی و میزان رضایتمندی شهروندان شهرهای جدید از خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات

مقاله «بررسی نحوه دسترسی و میزان رضایتمندی شهروندان شهرهای جدید از خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات (مطالعه موردی شهرهای پرند و پردیس)» نوشته دکتر هادی خانیکی و شیما حسین‌پور در فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی شماره 10 منتشر شده

Read More

«ایران پساتحریم» و مطالبات جامعه مدنی

1. «آینده‌پژوهی»، «آینده‌اندیشی» و یا «آینده‌نگری» اگرچه امروز در زمره دانش‌های جدیدی هستند که در پی شناخت و رصد تحوّلات جهان و جامعه در حوزه‌های گوناگون علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌اند، اما دغدغه‌های روزمره انسان را هم رها نکرده‌اند.

Read More