وبلاگ

آئینه‌وند و آیینه‌داری تاریخ

١- دکتر صادق آئینه‌وند زودتر از هنگامی که گمان می‌شد، پای در راه مرگ نهاد؛ «بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت». ۶٣سالگی برای او که بسیار می‌خواند و کم می‌گفت و خوب می‌نوشت، هنوز پایان راه نبود،

Read More

خانیکی: قندی به گونه‌ای نرفت که از یادها برود

هادی خانیکی از دیگر استادانی بود که در مراسم یادبود زنده‌یاد حسین قندی سخنرانی کرد. وی در بخشی از سخنانش گفت: نمی‌دانم چرا در سال‌های اخیر، در عالم ارتباطات شاهد مرگ روزنامه‌نگاران و استادان به سبکی شبیه به هم هستیم.

Read More

نوروز و رسانه

نوروز، راه و فرصتهای گوناگون نوروزی فراروی ماست. نوروز ما ایرانیان که آن روی مرز تلاقی نوشوندگی خط تاریخ و انسان است و می‌تواند نقطه عطف حیات اجتماعی ما هم باشد. ذهن و زبان و روان در آیینی کهن که

Read More

پلی میان دانش و فرهنگ/به انگیزه آغاز صدو یکمین سال حیات پروفسور فضل‌الله رضا

1.درخشش پروفسور فضل‌الله رضا در دهه‌های اخیر به عنوان یک دانشمند و یک چهره شاخص در آکادمی (چه در دانشگاه‌های معتبر ایرانی و چه در دانشگاه‌های معتبر خارجی) که از سویی هم به صورت عمیق و ژرف‌اندیشانه به فرهنگ و

Read More

زندگی در افق‌های باز

«بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید » «سهراب سپهری» پنج‌شنبه مسافر پرواز ۵۷ و راوی صادق تاریخ صدر انقلاب به ایران

Read More

برای فرزند بزرگ خاندان خاتمی: یک مرگ، یک بدرود و هزاران درود

تا درد و محنت است در این تنگنای خاک محنت برای مردم و مردم برای خاک خاقانی نشریه روز دوم: زندگی پرمعنا، مرگ رنجبار و تشییع باشکوه بانوی دین‌باور و مردم‌دار، سیده فاطمه خاتمی پدیده‌ای سرشار از نکته‌ها است. مردم

Read More

تحولات جایگاه فرهنگ در نظام آموزش عالی کشور

۱- جای دو چیز در همه جای جامعه خالی است. نخست تاریخ و به خصوص تاریخ اجتماعی تحولات و دوم مستند کردن تجربه‌ها، به ویژه تجربه‌های گرانی که به بهای سنگین آزمون و خطا، به دست می‌آیند. هرکه می‌آید عمارتی

Read More