مقدمه‌ها

ارگ‌؛ اقلیم خاطره‌ها و حافظه‌ها

مقدمه هادی خانیکی بر کتاب «خیابان ارگ مشهد» نوشته رضا سلیمان نوری 1-«خیابان» فصلی از «حیات اجتماعی» شهر است. فراتر از کالبدهای شهری و بناها و نماها و نهادهایی که خیابان را ساخته‌اند و می‌سازند باید به دنبال روایت‌هایی از

Read More

جزیرۀ سرگردانی

در میانه در دنیای «تماشایی» و «تنهایی»: مقدمه دکتر هادی خانیکی سالهاست که فناوری های نوین ارتباطی انسان و جامعه را به زندگی جدیدی کشانده اند که کیفیت و کمیت آن از هر نظر با دوره های پیشین متفاوت شده

Read More

ارتباطات سلامت؛ مبانی و رویکردها

مقدمه دکتر هادی خانیکی بر کتاب «ارتباطات سلامت؛ مبانی و رویکردها» نوشته حبیب راثی و روشنک عاطفی منش   «سلامت» دغدغه دیرین انسان و به زبان دین، گمشده اوست[۱]. جایگاه این نعمت در غیاب آن بیشتر به چشم می‌آید و

Read More

روایت به‌مثابه زبان مکمل در پاندمی

رویارویی ناگهانی جامعه و جهان با پدیدۀ نوظهور و عالم‌گیر کرونا و شتاب و وسعت دامنه‌های شیوع آن، انبوهی از پرسش‌های جدید را در همۀ زمینه‌های ذهنی و عینی پیش آورد و حوزه‌های معرفت و دانش را به هم نزدیک‌تر

Read More

شبکه‌های اجتماعی و کنش سیاسی؛ پرسش‌ها و تناقض‌ها

مقدمه هادی خانیکی بر کتاب «آشفتگی سیاسی؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی چگونه به کنش جمعی شکل می‌دهند؟» زمانی مارشال مک لوهان برای درک دنیای جدید ارتباطات و نقش آن در دریافت و کنش انسان گفته بود «رسانه‌ها امتداد حواس انسانند: رادیو

Read More

کرونا با ما چه کرده و ما با آن چه می‌کنیم؟

مقدمه هادی خانیکی بر کتاب زندگی نگاری، تدوین‌شده توسط علی مراد عناصری   این پرسشی است که امروز، همه‌ی حوزه‌های سلامت تن و روان، معرفت، و ذهن و جهان زیست‌های ما را در بر گرفته است. ویروس کرونا، نوظهور و

Read More