Archive

«مسأله گریزی» نظریه اجتماعی در ایران

جامعه ایران، از آن رو که هم جامعه‌ای در حال گذار است و هم دستخوش تغییرات پر شتاب، سرشار از مسأله اجتماعی- به تعریف علمی آن- است، مسأله اجتماعی می‌تواند منشاء و محرک نظریه اجتماعی باشد، ولی عوامل گوناگونی این

Read More

«مشارکت اجتماعی آنلاین» و توسعه «جماعت‌های محلی» در ایران/ مطالعه موردی «شبکه خویشاوندی‌ فشارکی‌ها»

چکیده این مقاله ضمن مروری بر رسانه‌های شهروندی به نسل چهارم از نظریه‌های ارتباطات توسعه می‌پردازد که تأکید آن‌ها بر «ارتباطات مشارکتی» است. در این دسته از نظریه‌ها به جای دسترسی شهروندان به رسانه‌ها، مشارکت و کشنگری آنان در ارتباطات

Read More

رسانه‌های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین

چکیده: در این مقاله رسانه‌های شهروندی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین و فضای گفت‌وگویی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در خلال مباحث نظری شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین در بعد نظری و وابستگی آن به یک رسانه

Read More

روزنامه‌نگاری و مسئولیت انگ‌زدایی؛ رهیافت‌های نظری و برنامه‌های کاربردی

مقدمه: این مقاله در امتداد مقاله «رسانه و روان‌، همسازی‌ها و ناهمسازی‌ها» (خانیکی، ۱۳۸۹)، به دنبال آن است که رهیافت‌ها و زمینه‌های کاربردی در تأثیر رسانه بر سلامت روان و انگ‌زدایی از بیماری‌های روانی بپردازد. در آن مقاله به لحاظ

Read More

روزنامه‌نگاری به مثابه «دانش» و روزنامه‌نگاری به مثابه «فن»

مقدمه: تأمل در تجربه‌های زیسته و بازنگری تاریخی رهیافت‌هاییکه هر روزنامه‌نگار، دانش‌آموخته، ‌ محقق و یا معلم روزنامه‌نگاری و ارتباطات دارد، ‌ می‌تواند از جمله مسائل قابل طرح در نشست‌های علمی و اجرایی مطبوعاتی باشد. به این اعتبار نویسنده این

Read More

«تئا‌تر برای توسعه» TfDبه مثابه رسانه: فرایند شکل‌گیری و ویژگی‌های ارتباطی

چکیده: این مقاله در چارچوب تحولات نظری ارتباطات توسعه به طرح و بررسی TfD (Theatre for Development) و ویژگی‌های آن پرداخته است. تئا‌تر برای توسعه (TfD) محصول دو چرخش پارادایمی در ارتباطات توسعه از نظریات خوش‌بینانه «مکتب نوسازی» به نظریات

Read More

اندیشه پیشرفت و الگوی ارتباطات و توسعه ملی در ایران

طرح مساله اندیشه پیشرفت، اندیشه جدیدی در تاریخ بشر نیست. اما آنجا که نسبتی با فضیلت انسان معقول و جامعه مدرن می یابد، اندیشه نویی به حساب می آید که در ساحت ها و مناظر مختلف مورد نقد نیز قرار

Read More

فهم گفت‌وگو/15 نکته درباره اینکه چگونه باید گفت‌وگو را دریابیم

از دهه ۷۰ میلادی به بعد و با پیش رفتن جهان به سمت ارتباطات و گفت‌وگوهای بیشتر و به‌دلیل فراهم شدن زمینه‌های سخت‌افزاری کار و گسترش شبکه‌های ارتباطی، از لحاظ فلسفی، اجتماعی و سیاسی، زمینه مساعدتری برای گفت‌وگو فراهم شده

Read More

خانیکی: جامعه ایران با سطوح مختلفی از بحران و فساد اخلاقی مواجه است

نشست اخلاق حرفه‌ای علم در ایران، صبح شنبه 1393/10/27 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور دکتر صادق آیینه‌وند، دکتر هادی خانیکی ، دکتر داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران و دکتر محمد امین قانعی‌راد برگزار شد. پایگاه

Read More

پیامی به آدرس گیرندگان انبوه

هنوز افکار عمومی جهان درگیر حادثه شوم «شارلی‌ابدو» و پیامدهای پس از آن است. حادثه‌ای که با نادیده‌گرفتن اعتقادات و احساسات متدینان عالم، با ترسیم کاریکاتورهای موهن آغاز شد و به ترور کاریکاتوریست‌ها، ‌روزنامه‌نگاران و شهروندان فرانسوی انجامید. در بسیاری

Read More