Archive

حساس نبودن جامعه یکی از دلایل گسترش فساد است/اغتشاش معنایی در فساد و ابهام در مصادیق آن متأثر از عوامل سیاسی است

جماران- الهه اسلامی: قوانین به تنهایی بار فسادهای اقتصادی را بر دوش نمی‌کشند؛ در جامعه‌ای که رسانه‌ها نقش خود را به خوبی ایفا می‌کنند و جامعه دارای سطح قابل قبولی از وفاق است، فساد به زودی شناسایی می‌شود و فرد

Read More

گریزی از سیاست نداریم/ گفت‌وگویی درباره اخلاق و سیاست

چگونگی پیوند اخلاق و سیاست در گفت و گو با هادی خانیکی آذر اسدی کرم/ نشریه کتاب هفته خبر ساده ترین راه این است که سیاستمداران را در یک جزیره سکنی داد و مدعیان اخلاق داری را در سرزمینی دیگر

Read More

درباره روشنفکری و توسعه/ مصاحبه با گفتمان الگو

رویدادها حاصل پیچیده بودن شرایط است {تیتر اصلی مطلب} محمدجواد استادی اشاره: هادی خانیکی روشنفکر شناخته¬شده‌ای است که پیش از انقلاب و در دوران دانشجویی در زمره مبارزانی بود که علیه حکومت ستم‌شاهی فعالیت می‌نمود و به زندان نیز افتاد.

Read More