Archive

زایش طفل شادی و امید از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم است

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: دانشگاه محلی برای حذف یک جریان سیاسی نیست؛ چرا که اساساً دانشگاه باشگاه سیاسی نیست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، هادی خانیکی که به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه هنر

Read More

روایت خانیکی از نوع زیسته‌ای که به شریعتی امکان گفت‌وگو داد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) همایش «شریعتی و آینده علوم انسانی» روز دوشنبه 23 آذرماه کار خود را  آغاز کرد. در نخستین پنلی که در بخشی از این همایش برگزار شد، هادی خانیکی، قاسم پور‌حسن و بیژن عبدالکریمی سخنرانی کردند. خانیکی

Read More

ضعف گفت‌وگو بین نهادهای اجتماعی مانع مهم توسعه است

استاد علوم ارتباطات گفت: ضعف و نبود گفت و گو بین نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مانعی مهم در مسیر توسعه جامعه است.  هادی خانیکی در نشست نهاد دانشگاه فرصت یا تهدید در پژوهشکده تاریخ اسلام افزود: سه واژه

Read More

جامعه مدنی و روزنا‌مه‌نگاری آرمانی؛ چالش‌ها و چشم‌اندازهای عمومی و ملی

مقاله «جامعه مدنی و روزنامه‌نگاری آرمانی؛ چالش‌ها و چشم‌اندازهای عمومی و ملی» نوشته دکتر هادی خانیکی در مجله رسانه، سال یازدهم، شماره چهارم منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.    

Read More

گفت‌و‌گوی تمدن‌ها: زمینه‌های عینی و سرمشق‌های نظری

مقاله «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها: زمینه‌های عینی و سرمشق‌های نظری» نوشته دکتر هادی خانیکی در دو فصلنامه‌پژوهش علوم سیاسی، شماره اول، پاییز و زمستان 1384، صص 42 منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. 12

Read More

رسانه‌های جمعی و امنیت ملی

مقاله «رسانه‌های جمعی و امنیت ملی» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. رسانه جمعی و امنیت ملی

Read More

ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران

مقاله‌ «ارتباطات مخابره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. ارتباطات مخابره

Read More

ارتباطات توسعه، فرهنگ و ترجمه

مقاله «ارتباطات توسعه، فرهنگ و ترجمه» توسط هادی خانیکی و احسان بخشنده نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. ارتباطات توسعه

Read More

هویت‌داری دانشگاه و دانشجو

١۶ آذر؛ روز دانشجو، نماد هویت و تشخص دانشجوی ایرانی است. ۶٢ سال از آن روز که خون «سه آذر اهورایی» بر صحن دانشکده فنی دانشگاه تهران شتک زد، گذشته است اما با وجود همه فراز‌و‌فرودهای تاریخی، هنوز این روز

Read More

خطی ممتد که شش نسل را به هم گره می‌زند

مهسا رمضانی: 16 آذرماه در تقویم ما روز دانشجو نامگذاری شده‌ است. اما 16 آذر برای دانشجو و دانشگاه فراتر از یک نامگذاری است و دانشجویان در این روز برگی جدید را در حیات اجتماعی خود ورق می‌‌زنند و به

Read More