Archive

گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان

این مقاله بر اساس مطالعه یک نمونه ۳۶۵ نفری از دانشجویان دانشگاه کردستان با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسش نامه به فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل موثر بر آن پرداخته است. در این فرایند بر مبنای نظریه آلموند

Read More

رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در خبرهای خبرگزاری‌های رسمی ایران

زمینه: اخلاق از مولفه‌های فضیلت است که در هر جامعه‌ای قابلیت شرح، بسط و کاربرد دارد. در این بین، رسانه نیز با توسل به اخلاق موضوعیت می‌یابد. از آنجایی که، اخلاق نسبتی مستقیم با انسان و جامعه دارد، رسانه نمی‌تواند

Read More

تاثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم)

روحانیون، به عنوان اصلیترین «گروه مرجع» در بین متدینین جامعه ایران به شمار می‌آیند که هر گونه جهت گیری در عقاید، اندیشه‌ها و رفتار و سبک زندگی آن‌ها، می‌تواند تاثیرات عمیقی در جامعه مذهبی و حتی غیر مذهبی (با توجه

Read More

مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

از الزامات عصر حاضر، ارتقای سواد رسانه‌ای در دنیای فراگیر از پیام‌های رسانه‌ای است. و اما سواد رسانه‌ای خود به خود در افراد ارتقا نمی‌یابد و نیازمند آموزش و برنامه ریزی منظم و جدی است که خصوصاً از سنین پایین

Read More

چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج. ا. ا.

رسانه‌ها به عنوان شکل دهندگان به افکار عمومی، نقشی تعیین کننده در حمایت از رشد و توسعه علم و فناوری دارند. آن‌ها این کار را از طریق طراحی چارچوب‌های رسانه‌ای برای طرح موضوعات مختلف علمی انجام می‌دهند. این مقاله به

Read More

بازنمایی جوان در سینمای عامه‌پسند: مقایسهٔ تطبیقی دو دوره اصلاحات و اصول‌گرایی

هدف اصلی این مقاله، مطالعه نحوه بازنمایی جوان در سینمای عامه پسند ایران از راه مقایسه تطبیقی فیلم‌های برگزیده در دو دوره اصلاحات (۱۳۷۶- ۱۳۸۴) و اصول گرایی (۱۳۸۴- ۱۳۸۹) است. به این منظور، با بهره گیری از نظریه بازنمایی

Read More

علم در رسانه‌ها؛ بررسی فرایند برساخته شدن علم در چارچوب‌های رسانه‌ای

رسانه‌ای شدن علم را می‌توان فرایند توجه فزاینده رسانه‌ها به علم از سویی و پیش بینی ملاک‌های رسانه‌ای در علم برای مشروعیت بخشی به علم با استفاده از ارتباط عمومی از سوی دیگر تعریف کرد. در این فرایند سه دسته

Read More

رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای: بررسی سیاستگذاری و مصرف فیس بوک در مواجهه با رسانه ملی

مقاله حاضر با هدف پرداختن به سیاست‌ها و شیوه‌های حاکم بر مصرف بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین وب سایت شبکه اجتماعی (SNS) جهان، فیس بوک، ضمن بهره گیری از روش‌های مقایسه تطبیقی (همگرا بودن یا نبودن شبکه‌های تلویزیونی با رسانه‌های اجتماعی)، دیدگاه

Read More

الگوی توسعهٔ فرهنگی بر پایه روزنامه‌نگاری گفت‌و‌گو

پژوهش حاضر به منظور بررسی چیستی روزنامه نگاری گفت وگو به عنوان گونه-ای مهم و در عین حال مغفول مانده در کشور انجام گرفته است. مبانی نظری این تحقیق بر پایه بسط مفهوم «حوزه توسعه مجاورِ»(Zone of Proximal Development (ZPD))

Read More

روشنفکران و عرصه عمومی در میزگرد «اعتماد» با حضور کاشی، فیرحی و خانیکی

عظیم محمودآبادی – عاطفه شمس: مدت‌ها است کسانی که به نوعی با فضای روشنفکری جامعه ما سر و کار دارند با این سوال مواجه هستند که چرا روشنفکران ایرانی نسبت به دهه‌های گذشته تاثیر‌گذاری به مراتب کمتری در جامعه دارند

Read More