Archive

«اینفودمی»؛ شبه ویروسی در شرایط مواجهه با کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مفوم اینفودمی گفت: شرایط فعلی یک مفهوم مهم به نام اینفودمی را ایجاد کرده است. منظور از اینفودمی پیش آمدن وضعیتی است که طی آن افراد فعال و کاربران فضاهای مجازی دوشادوش ویروس

Read More

ارگ‌؛ اقلیم خاطره‌ها و حافظه‌ها

مقدمه هادی خانیکی بر کتاب «خیابان ارگ مشهد» نوشته رضا سلیمان نوری 1-«خیابان» فصلی از «حیات اجتماعی» شهر است. فراتر از کالبدهای شهری و بناها و نماها و نهادهایی که خیابان را ساخته‌اند و می‌سازند باید به دنبال روایت‌هایی از

Read More

توسعه ایران بدون روزنامه‌نگاری محلی ممکن نیست

خدایار بیرانوند،علی قلی‌زاده – می‌گوید که اصل قصه ارتباط است یعنی آن چیزی که توسعه متوازن به آن نیاز دارد ارتباط است و ارتباط هم نیازمند رسانه. هادی خانیکی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد علوم ارتباطات از

Read More