اعتماد به عنوان زمینه؛ روابط عمومی به مثابه متن

تاریخ انتشار : 7 دی 1394
نویسنده :
زمینه :

مقاله «اعتماد به عنوان زمینه؛ روابط عمومی به مثابه متن» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.

اعتماد به عنوان زمینه