مدلی برای مطالعه تاریخی نسبت میان ساختار قدرت و مطبوعات در ایران

تاریخ انتشار : 7 دی 1394
نویسنده :
زمینه :

مقاله «مدلی برای مطالعه تاریخی نسبت میان ساختار قدرت و مطبوعات در ایران» نوشته دکتر هادی خانیکی در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.

مدلی برای مطالعه تاریخی