علم در رسانه‌ها؛ بررسی فرایند برساخته شدن علم در چارچوب‌های رسانه‌ای

تاریخ انتشار : 28 دی 1394
نویسنده :
زمینه :

رسانه‌ای شدن علم را می‌توان فرایند توجه فزاینده رسانه‌ها به علم از سویی و پیش بینی ملاک‌های رسانه‌ای در علم برای مشروعیت بخشی به علم با استفاده از ارتباط عمومی از سوی دیگر تعریف کرد. در این فرایند سه دسته کنشگر اصلی؛ یعنی نقش دارند و تعاملات بین این سه دسته در فرایند عموم و روزنامه‌نگاران، دانشمندان رسانه‌ای شدن منجر به چارچوب بندی علم در رسانه‌ها می‌شود. در این مقاله با طرح سه ویژگی‌های کنشگران اصلی ارتباطات علم و، معنای رسانه‌ای شدن علم پرسش درباره چگونگی شکل‌گیری چارچوب‌های رسانه‌ای علم در جریان روابط و روابط میان آن‌ها تلاش شده تا ضمن پاسخ به این پرسش‌ها، مدلی مفهومی برای تبیین، میان کنش‌گران چگونگی چارچوب بندی علم در رسانه‌ها ارائه شود.

متن کامل مقاله؛  علم در رسانه