چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج. ا. ا.

رسانه‌ها به عنوان شکل دهندگان به افکار عمومی، نقشی تعیین کننده در حمایت از رشد و توسعه علم و فناوری دارند. آن‌ها این کار را از طریق طراحی چارچوب‌های رسانه‌ای برای طرح موضوعات مختلف علمی انجام می‌دهند. این مقاله به دنبال شناسایی چارچوب‌هایی است که سریال‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران به کمک آن‌ها بیوتکنولوژی را به تصویر کشیده‌اند. در این پژوهش تصویری که از بیوتکنولوژی در سریال‌های تلویزیونی ارائه شده با استفاده از تحلیل کیفی چارچوب بررسی می‌شود. برای دست یابی به این مقصود، سریال­های تلویزیونی شبکه­‌های پنج گانه سراسری سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون مورد بررسی قرار گرفتند و از آن میان دو سریال بال­‌های خیس (۱۳۹۲) و فاکتور هشت (۱۳۸۷) محصول شبکه یک، که موضوع محوری آن‌ها بیوتکنولوژی بود، برای تحلیل نهایی انتخاب شد. سپس برای دست یابی به چارچوب‌ها، تلفیقی از دو روش تحلیل مضمونی و نشانه‌شناسی استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بیوتکنولوژی در قالب شش چارچوب اصلی در سریال­‌های تلویزیونی به تصویرکشیده شده­‌اند. این شش چارچوب عبارتند از توطئه، ایدئولوژی و ارزش­‌های معنوی، پیشرفت علمی، اخلاق، اقتصاد و استقلال.

متن کامل مقاله: چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در تلویزیون