تبریک نوروز ۱۴۰۰

تبریک نوروز ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 30 اسفند 1399
نویسنده :
زمینه :

ای ز تو رویان زمستان و بهار
ای تو گرداننده لیل و نهار

ای ز تو تغییر حال و سال‌ها
حال ما را کن تو خوشتر حال‌ها
.
فرارسیدن نوروز، روز نوشوندگی طبیعت، تاریخ، جامعه و انسان مبارک باد.
.
نوروز در اسطوره واقعیت، آیین و سنت و حتی تجدد و پساتجدد سرفصل آفرینش آینده‌ای نو و درمان دردهای کهنه است؛ روز شادی، روز آشتی، روز دوستی و روز گفت‌و‌گوست، روزی است که «قدرت ارتباطات» همهٔ فاصله‌ها را به زوال می‌برد و «شبکه‌ها» به جای گسستگی‌ها می‌نشیند.
.
اکنون نوروز ۱۴۰۰ در زمانه و زمینه‌ای دشوار و متفاوت اما با همین امید به میان آمده است؛ هراس از ویروس کوچک کرونا و سختی‌های بزرگ زندگی ما را تا حدی به درون خویش تبعید و بیشتر «خانه» را مرکز جهان‌های در هم تنیده درونی و بیرونی ما کرده است.
.
با این همه می‌توان و باید در نوروز بود و با آیین نوروز همراه شد حتی دور از هم و در کنار هم بود و هر جای خانه ای هست شبکه‌ای و انجمنی به پا کرد.
.
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات اگرچه خانهٔ کوچک ماست ولی به اندازهٔ دانشگاه، جامعهٔ مدنی و جهان اندیشه و کنش حرفه‌ای بزرگ است؛ پس در این خانه و این شبکه، سالی نو را با دغدغه ایران و جامعه و فرهنگ آن نوروزی را آغاز کنیم و نوروزی را به انجام رسانیم.
.
همچنان به خلق فرصت‌های نو، ظرفیت‌های نو، ارتباطات نو، همبستگی‌های نو، خیرخواهی‌های نو و خلاصه «ادراک نو و توانمندی نو» نیازمندیم که لطف خداوند و همت و تلاش همهٔ استادان، محققان، دانشجویان و همراهان زاد ما در این راه است.

هادی خانیکی
رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و
ارتباطات