ژورنالیسم علم نباید در تلویزیون محصور شود

ژورنالیسم علم نباید در تلویزیون محصور شود
تاریخ انتشار : 14 آبان 1398

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

آنچه میان رسانه‌های رسمی و غیررسمی در انعکاس آموزش عالی دیده می‌شود، متفاوت است؛ در رسانه‌های غیررسمی دانشگاه و آموزش عالی میان‌تهی معرفی می‌شود اما در رسانه‌های رسمی دستاوردها و فعالیت‌های علمی منعکس می‌شود.

در علوم ارتباطات فعالیت‌های علمی در چند شکل منتشر می‌شود، دسته اول فعالیت‌های علمی در قالب مقالات علمی و در ژورنال‌های علمی منتشر می‌شود، دسته دیگر رسانه‌های واسط هستند که به ژورنالیسم علم مشغول هستند و علم را به زبان عموم بیان می‌کنند و دسته سوم که رسانه‌های عادی و غیررسمی هستند به موضوعات عامه‌پسند می‌پردازند.

در فرآیند انتخاب استاد نمونه و برتر دانشگاه‌ها آیتمی به عنوان میزان حضور در رسانه‌ها و ارتباط با رسانه‌ها وجود دارد که متاسفانه فقط حضور در تلویزیون امتیاز دارد اما رسانه‌ها گسترده‌تر از تلویزیون هستند و در عرصه پساتلویزیون قرارداریم و ژورنالیسم علم موضوعی است که فراتر از تلویزیون به آن می‌پردازد.

مرحوم دکتر قانعی‌راد در اواخر دوران حیات خود تمایل داشت که مطالبش در رسانه‌های واسط و در قالب ژورنالیسم علم منتشر شود تا قشر عمومی‌تری بتوانند فعالیت‌های علمی و دستاوردهای علمی وی را دنبال کنند.

شتابزدگی سبب شده است تا علم به فناوری برسد، فناوری خواهان دارد و قابل سنجش است چون ارتباط بین علم و فناوری بیشتر شده است بنابراین انتظار از علم نیز بیشتر شده است.

در ارتباطات وقتی مسئله جدی‌تر و پررنگ‌تر می‌شود که جنبه‌های منفی آن بیشتر شود، پس از حادثه اتمی چرنوبیل مخاطرات علم مطرح شد و گفتگوی بین علم و فناوری و رسانه‌ها جنبه عمومی به خود گرفت.

منبع: آنا