شرح درس نظریه‌های نوین ارتباطات و توسعه/ نیم‌سال دوم 94-1393

تاریخ انتشار : 9 اسفند 1393
نویسنده :
زمینه :

به نام خدا

نظریه های نوین ارتباطات و توسعه

(دوره دکترای علوم ارتباطات/ دوره دکترای مدیریت رسانه)

دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشگاه تهران

سال تحصیلی 1393-1394

هادی خانیکی

 1. معرفی درس:

این درس در ادامه دروس «مبانی ارتباطات و توسعه» (در دوره کارشناسی) و «ارتباطات و توسعه» (در دوره کارشناسی ارشد) ارائه می شود و به مباحث نظری جدید توسعه و ارتباطات می پردازد.

 1. روش تدریس و وظایف دانشجویان:

1.درس مبنی بر مسائل جدید توسعه و ارتباطات و نظریه های نوین، تجربه های ملی و جهانی است. از این رو هم رویکردها،پژزوهش ها و برنامه های بومی در ارتباطات و توسعه و هم نظریه ها و رهیافت های نوین جهانی مبنای تدریس است.

 1. هریک از موضوعات اصلی درس در طول ترم در قالب ده سرفصل جزیی تر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، سرفصل دهم خود موضوع مباحث تطبیقی و سمینارهای درسی خواهد بود.
 2. هریک از دانشجویان در طول نیمسال موظف به انجام دو کار هستند:

اول؛ مطالعه و تحقیق پیرامون «اندیشه ها و مفاهیم جدید ارتباطات و توسعه» در ایران و جهان و ارائه ان به صورت  سمینار در کلاس و تدوین این تحقیق به صورت مقاله علمی تا ابتدای نیم سال بعد.

دوم؛ ترجمه یک مقاله و یا مباحث نظری جدید تا پایان نیمسال بعد. (با هماهنگی و توافق قبلی)

 1. عناوین و سرفصل های درس:
 • ارتباطات و توسعه ملی (بررسی و نقد نظریه ها و برنامه های ارتباطات و توسعه ملی در ایران)
 • توسعه دیگر (بررسی و نقد الگوهای بدیل توسعه، توسعه و جنسیت، توسعه و محیط زیست و توسعه منطقه ای)
 • توسعه و آزادی (بررسی و نقد آرای آمارتیاسن درباره آزادی و برابری، هویت و خشونت)
 • توسعه، کامیابی و ناکامیابی ملت ها (بررسی و نقد آرای دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون درباره علل شکست ملت ها)
 • ارتباطات مشارکتی (بررسی و نقد آرای سرواس پیرامون الگوهای ارتباطات کنشگر و کارکردهای توسعه تسهیل گرا)
 • ارتباطات،تئوری قدرت شبکه ای (بررسی و نقد آرای کاستلز درباره هویت و تغییر در جامعه شبکه ای)
 • حوزه عمومی در فضای مجازی (بررسی و نقد آرای روز ریگونز و مایفلید درباره رسانه های جایگزین، رسانه های شهروندی، رسانه های شبکه ای و رسانه های اجتماعی)
 • ارتباطات و مطالعات آینده نگری
 • مطالعات تطبیقی ارتباطات توسعه (ایران، ترکیه، مالزی، کره، هند، ژاپن)

 

 1. منابع درس:
 • فارسی

1.روش های توسعه؛ راهنمای علمی و کاربردی برای محققان، مدیران و برنامه ریزان، بریتامیکس، ترجمه و تالیف محمدجواد ناطق پور، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.

2.فناوری و رسانه؛جستارهایی در رسانه، یورگن هابرماس، ژان بودیار، جیمر کوران و دیگران، ترجمه مراد فرهادپور و دیگران، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1388.

3.ارتباطات در جهان معاصر، تحول اندیشه ها، نهادها و عملکردهای ارتباطی، دکتر کاظم معتمدنژاد، نشر شهر، 1388.

4.هویت و خشونت؛ آمارتیاسن، ترجمه فریدون مجلسی، انتشارات آشیان، 1388.

5.نوسازی، تغییرفرهنگی و دموکراسی؛ رونالد اینگلهارت و کریستین ولزل، ترجمه یعقوب احمدی، کویرف 1389.

6.بنیان های ساختاری تحکیم دمکراسی، تجربه دمکراسی در ایران، ترکیه و کره جنوبی؛ محمد فاضلی، انتشارات کندوکاو، 1389.

7.به سوی جوامع دانش محور، گزارش جهانی یونسکو؛ ترجمه محمدرضا سعیدآباد، انتشارات مجد، 1389.

8.ارتباطات توسعه در جهان سوم، سیرنیواس ملکات و لزلی استیوز، ترجمه شعبانعلی بهرامپور، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطی، 1388.

9.نظریه ها و تجربه های توسعه؛ کتی ویلیس، ترجمه حسین ایمانی جاجری و پیمان پوررجب، نشر پژواک، 1393.

10.مطالعات توسعه؛ جفری هینز، ترجمه رضا شیرزادی و جواد قبادی، نشر آگه، 1390.

11.فراسوی رشد اقتصادی، پیش درآمدی بر توسعه پایدار، تائیاتا سوبوتینا، ترجمه محمدرضا سرکارآرانی و عباس معدن دارآرانی، نشر نی، 1390.

12.ارتباطات توسعه در جهان سوم، ترجمه و تالیف دکتر علی اکبر فرهنگی، ابوالفضل دانایی و رقیه جامع، انتشارات رسا، 1390

13.ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی؛ دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسن، ترجمه جعفر خیزخواهان و علی سرزعیم، انتشارات کویر، 1390

14.درامدی بر فهم جامعه مدرن، کتاب یکم: صورت بندی های مدرنیته؛ ویراستاران: استوارت هال و برم گیبن، متجرمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، نشرآگه، 1390

15.درامدی بر فهم جامعه مدرن، کتاب دوم: اشکال سیاسی و اقتصادی مدرنیته؛ ویراستاران: جان آلن، پیتر بریم و پال لوییس، مترجمان: ژیلا ابراهیمی، رامین کریمیان، محمود متحد، عباس مخبر و حسن مرتضوی، نشرآگه، 1390

 1. درآمدی بر فهم جامعه مدرن، کتاب سوم: اشکال اجتماعی و فرهنگی مدرنیته، ویراستاران: رابرت بلکاک، کنت تامپسون، مترجمان: کاظم فیروزمند، رامین کریمیان، محمود متحد، حسن مرتضوی، فیروزه مهاجر، مهران مهاجر، نشر آگه، 1393

17.چرا ملت ها شکست می خورند، ریشه های قدرت، ثروت و فقر، دارون عجم اوغلو، جیمز رابینسون، مترجمان: محسن میردامادی، محمد حسین نعیمی پورف نشر روزنه، 1393

18.شبکه های خشم و امید، مانوئل کاستلز، ترجمه مجتبی قلی پور، نشرمرکز،1393

19.تئوری شبکه های قدرت، مانوئل کاستلز و دیگران، ترجمه مجتبی قلی پور، انتشاران رخدادنو، 1393

20.قدرت ارتباطات، مانوئل کاستلز، ترجمه حسین بصیریان جهرمی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1393

 

انگلیسی

 1. Cyber Culture Theorists, Manuel Castells and Donna Haraway: David bell, Rout Ledge, New York, 2007
 2. The Post Development Reader, M Rahnema and V. Bawtree(eds), zed books, 1997
 3. Communication for Development and Social Change, Jan Servaes (ed), Sage, 2008
 4. The International Encyclopedia of Communication, Wolf Gang Dansbach (ed), vol.3, Blackwell,2008 (pp816-839), (1229-1299)
 5. Encyclopedia of Political Communication, Lynda, Lee, kaid and Cristina Holtz –Bacha(ed), Sage, 2008
 6. Development Communication, Reframing og The Media, Thomas. McPhail, Wiley- Blakwell, 20009
 7. The International and Democratic Citizenship, Stephen Coleman and Joy Blomler, Cambridge Uneversity Press, 2009
 8. Communication Social Change, Mohan, J, Routledge. 2011
 9. Digital Identily and Social Media, Steven Warburton and Stylisnos Hatzipanagos. Information Society Reference. V.s.a, 2013