فرجی‌دانا و حذف فساد در دانشگاه/ یادداشت در سالنامه مهرنامه

فرجی‌دانا و حذف فساد در دانشگاه/ یادداشت در سالنامه مهرنامه
تاریخ انتشار : 27 اسفند 1393
نویسنده :
زمینه :

نهاد دانشگاه در ایران مثل هرجامعه در حال گذاری اگر بتواند کارکردهای واقعی خودش را ایفا کند و قادر باشد به نقش‌های روشنی که در توسعه علمی برای آن تعریف شده جامعه عمل بپوشاند؛ در این صورت می‌تواند بخشی از اختلاف‌نظرهای سیاسی در مورد نقش‌آفرینی نهاد دانشگاه را کاهش دهد.

IMG_0001

IMG