شرح درس مدیریت رسانه (2)

شرح درس مدیریت رسانه (2)
تاریخ انتشار : 22 مهر 1393
نویسنده :
زمینه :

درس مدیریت رسانه (2)

(کارشناسی ارشد)

دانشگاه علامه طباطبایی – گروه مدیریت رسانه

هادی خانیکی

سال تحصیلی 94-1393

1- معرفی درس
این درس به ارزش 3 واحد نظری از جمله درس‌های اختصاصی دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت رسانه است که پیش‌نیاز آن مدیریت رسانه(1) است و بر ایستارها و ساختارهای رادیو وتلویزیون در ایران تاکید دارد.

2- هدف درس
 آشنایی و شناخت مفاهیم و مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی و ارتباطی در ایران
 نقش و ساخت رسانه‌ها در ایران (با تاکید بر رادیو و تلویزیون)
 مسائل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت رسانه در رادیو و تلویزیون

3- روش تدریس
درس مساله محور و مبتنی بر تجربه‌های ملی و رهیافت‌های عملی است که در قالب مطالعات «تاریخی» و «تطبیقی» ارائه می‌شود. در هر دو وجه مطالعه منابع نظری و تامل در موارد معرفی شده و نتیجتا مشارکت فعال و حضور مستمر دانشجویان ضروری است. شیوه آموزش دوسویه و گفت‌وگویی است که در آن سخنرانان میهمان و دانشجویان نیز عهده‌دار ارائه مباحث و نقد و بررسی آنها هستند.

4- هر یک از دانشجویان در طول نیمسال موظف به انجام دو کار است:
اول: مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل اساسی، سیاست‌ها، برنامه‌ها و شیوه‌های مدیریت رادیو و تلویزیون و رسانه‌های دیگر در ایران و جهان (مطالعه تطبیقی و تاریخی) به صورت گروهی، ارائه به صورت سمینار و تدوین نهایی آن در قالب مقاله علمی –پژوهشی تا پایان نیمسال
به جای این پژوهش انتخاب و ترجمه موضوع مرتبط با مباحث کلاس برپایه آراء، رویکردها و مدل‌های جدید در حوزه رادیو و تلویزیونی و رسانه‌ای نیز در صورت ارائه اولیه در کلاس و تدوین نهایی به صورت ترجمه علمی پذیرفتنی است.
دوم: نقد و بررسی یک کتاب مرجع، پژوهش ملی یا جهانی، پایان‌نامه یا رساله ذی‌ربط و تنظیم آن در قالب کارنوشت فشرده دانشجویی به عنوان وظیفه فردی.
به جای این کار نیز می‌توان ترجمه مدخل‌ها و یا مقالات کوتاه علمی را برگزید.
نمره نهایی درس براساس آزمون و دو کار دانشجویی یادشده محاسبه می‌شود.
5- سرفصل‌های درس
• مفاهیم و مبانی سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی و ارتباطی در ایران (4 جلسه)
o ویژگی‌ها، تفاوت و تنگناههای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران
o چیستی و چگونگی برنامه‌ریزی و مدیریت ارتباطات در ایران
o گفتمان‌ها و زمینه‌های جدید ارتباطی در ایران
o تلویزیون، رسانه‌ها و جامعه شبکه‌ای در ایران
• نقش و ساخت رسانه‌ها در ایران، با تاکید بر رادیو تلویزیون (6 جلسه)
o ساخت و نقش رادیو و تلویزیون در ایران
o مدل‌ها و ماموریت‌ها در نظام‌های برنامه‌ریزی رسانه‌ای ایران
o الگوهای برنامه‌ریزی تلویزیون و رسانه‌های دیگر (1)
o الگوهای برنامه‌ریزی تلویزیون و رسانه‌های دیگر (2)
o الگوهای برنامه‌ریزی تلویزیون و رسانه‌های دیگر (3)
o الگوهای برنامه‌ریزی تلویزیون و رسانه‌های دیگر (4)
• مسائل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت در رادیو و تلویزیون (5 جلسه)
o آینده‌نگری در رادیو و تلویزیون ایران؛ پیشینه تاریخی
o نقش رادیو و تلویزیون در پشتیبانی توسعه ملی ایران
o رادیو و تلویزیون و تغییرات اجتماعی در ایران
o رادیو و تلویزیون و کالاهای فرهنگی
o مسائل چالش‌ها و تنگناها ارتباطی رسانه رادیو وتلویزیون

6- منابع درس

• اشکال اجتماعی و فرهنگی مدرنیته، درآمدی بر فهم جامعه مدرن؛ رابرت باکات و کنت تامپسون؛ ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران؛ نشر آگه؛ 1393
• رویکردهایی به سواد رسانه‌ای؛ آرت سیلور بلات و دیگران؛ ترجمه امیر یزدیان؛ مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما؛ 1393
• رسانه‌ها، توسعه و سیاست‌گذاری رسانه‌ای؛ عبدلاحسین کلانتری با همکاری پیام روشنفکر و حسین حسنی؛ جهاد دانشگاهی؛ 1392
• نگرشی نو به سیاست فرهنگی؛ نعمت‌الله فاضلی، مرتضی قلیچ؛ انتشارات تیسا؛ 1392
• بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای؛ جیمز پاتر؛ ترجمه امیر یزدیان، منا نادعلی و پیام آزادی؛ مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا وسیما؛ 1391
• مقدمه‌ای بر روش سیاست‌گذاری فرهنگی؛ کیومرث اشتریان؛ معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران؛ 1391
• بازاندیشی در سیاست فرهنگی؛ جیم مگ گوییگان؛ ترجمه نعمت‌الله فاضلی و مرتضی قلیچ؛ انتشارات دانشگاه امام صادق؛ تهران؛ 1388
• مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای در BBC و CNN ؛ لوسی شانکلمن؛ ترجمه ناصر بلیغ؛ دفتر پژوهش‌های رادیو؛ 1387
• درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم؛ پیر بوردیو؛ ترجمه ناصر فکوهی؛ آشیان؛ 1387
• فصلنامه رسانه – مدیریت رسانه‌ها (1)؛ سال هجدهم؛ شماره 2؛ تابستان 1386
• فصلنامه رسانه – مدیریت رسانه‌ها (2)؛ سال هجدهم؛ شماره 3؛ پاییز 1386
• تلویزیون و گستره عمومی، جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی؛ پیتر دالگرن؛ ترجمه مهدی شفقتی؛ سروش؛ 1385
• قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران؛ حسین پاینده؛ چاپ اول نشر روزنگار؛ 1385
• رادیو-تلویزیون خدمت عمومی، چالش قرن بیست و یکم؛ دیوید اتکینسون و دیگران؛ ترجمه مرتضی ثاقب‌فر؛ سروش؛ 1384
• مطالعات فرهنگی، رسانه‌ها و آینده‌اندیشی؛ هادی خانیکی؛ کارگاه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و موسسه عالی آموزش و پژوهش؛ تهران؛ 1384
• بازاریابی تغییرات اجتماعی؛ آلن اندرسن؛ ترجمه ناصر بلیغ و دیگران؛ دفتر پژوهش‌های رادیو؛ 1384
• فصلنامه رسانه؛ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ارتباطی؛ سال پانزدهم شماره 2؛ تابستان 1383
• دولت و فرهنگ در ایران؛ محمدعلی اکبری؛ مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران؛ 1382
• تلویزیون در جهان؛ آنتونی اسمیت و ریچارد پاترسون؛ ترجمه مسعود اوحدی؛ سروش؛ 1381
• تحولات نوین اجتماعی و سیاست‌گذاری فرهنگی؛ هادی خانیکی؛ مجموعه مقالات سیمنار روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور؛‌ تهران؛ 1380
• در بی‌دولتی فرهنگ؛ جلال ستاری؛ نشر مرکز؛ 1379
• سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران؛ پرویز اجلالی؛ نشر آن؛ 1379
• فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز؛ مجموعه مقالات گردهمایی ساماندهی فرهنگی؛ نشر وال؛ تهران؛ 1379
• تلویزیون و دکترین‌های آن در غرب؛ ن .بس. یریوکف؛ ترجمه: محمد حافظی؛ مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه‌ها؛ 1372
• ژورنالیسم تلویزیونی؛ رابرت تیرل؛ ترجمه مهدی رحیمیان؛ سروش؛ 1371
• قدرت تلویزیون؛ ژان کازنو؛ ترجمه علی اسدی؛ امیرکبیر؛ 1364
• به سوی سیاست‌های ارتباطی واقع‌بینانه؛ جای ای آر لی؛ ترجمهخسرو جهانداری؛ پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران؛ سروش؛ تهران؛ 1356
• گزارش کمیته مشترک برنامه‌ریزی اطلاعات و ارتباط جمعی؛ پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران؛ تهران؛ 1355
• پیرامون ساخت و نقش رسانه‌ها؛ همایش شیراز؛ مجید تهرانیان و دیگران؛ سروش، تهران؛ 1356