پیام به کمپین «پیام هر ایرانی به ظریف»

پیام به کمپین «پیام هر ایرانی به ظریف»
تاریخ انتشار : 3 مرداد 1394
نویسنده :
زمینه :

نام دکتر محمدجواد ظریف، این روزها و ماه‌ها و سال‌ها، در زمره‌ی نام‌های نیک و بلندآوازه‌ی ایرانی، برآمد و ماندگار شد.

این بلندآوازگی و ماندگاری، حاصل طبیعی تلاش سترگ او در دور کردن سایه‌ی جنگ و تهدید و تحریم از کشور و کاستن از رنج مردم به اتکای منطق گفتگو و دیپلماسی بود.

ظریف نشان داد که جمع شدن اندیشه‌ی گفتگو، دانش دیپلماسی و هنر مذاکره در درون شخصیتی اخلاقی، فروتن و وفادار به آرمان‌های دینی و ملی می‌تواند برای کشور فرصت خلق کند و منزلت بیافریند.

سرمایه‌ی ظریف در نشان دادن «توانش گفتگو» و «قدرت منطق» کمتر از نتیجه‌ی آنی آن نبود.