گفت‌و‌گو؛ از مفهوم زبانی تا معنای جهانی

تاریخ انتشار : 7 دی 1394
نویسنده :
زمینه :

مقاله «گفت‌و‌گو؛ از مفهوم زبانی تا معنای جهانی» نوشته دکتر هادی خانیکی، در مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 1، 1383 منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.

گفت‌و‌گو؛ از مفهوم زبانی تا معنای جهانی