سوابق علمی و تخصصی (C.V) دکتر هادی خانیکی – آخرین ویرایش (پاییز ۱۳۹۸)

 

 

تحصیلات

دکترای علوم ارتباطات: دانشگاه علامه طباطبایی تهران ـ ۱۳۸۱.
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات: دانشگاه علامه طباطبایی تهران ـ ۱۳۷۴.
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی: دانشگاه شهید بهشتی تهران ـ ۱۳۶۴.
کارشناسی ناتمام: ریاضی (دانشگاه شیراز)؛ عمران ملّی (دانشگاه شیراز)؛ راه و ساختمان (دانشگاه علم و صنعت ایران) – ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴.
دیپلمه ریاضی: دبیرستان شاه‌رضا، مشهد، ۱۳۴۸.

تألیف، ترجمه و تحقیق

 1. عوامل اجتماعی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، پایان‌نامه برتر کشور در گروه علوم انسانی (سال ۱۳۷۵)
 2. گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی، بررسی زمینه‌های عینی و ذهنی در سه دهه پایانی قرن بیستم»، (پایان‌نامه دکترا)، مهر ۱۳۸۱مشاهده مقاله
 3. قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات»، تهران: طرح نو، ۱۳۸۱ (کتاب تشویقی سال در گروه علوم اجتماعی سال ۱۳۸۳)
 4. گفت‌وگوی تمدن‌ها مبانی مفهومی و نظری (کتاب با دکتر حسین بشیریه، دکتر علی پایا، دکتر بهرام مستقیمی و دکتر حمیرا مشیرزاده)، انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۸۴.
 5. در جهان گفت‌وگو (کتاب)، تهران، انتشارات هرمس (۱۳۸۷ و چاپ دوم ۱۳۹۲
 6. ابعاد زندگی شهر اسلامی (تحقیق با سایرین)
 7. هویت شهروندان و حیات مدنی شهر تهران (تحقیق با سایرین) ۱۳۷۴
 8. رسانه‌ها و اعتماد سیاسی (تحقیق با سایرین)
 9. تصویر آموزش عالی در شش روزنامه ایران (تحقیق)، ۱۳۷۵.
 10. نحوه انعکاس هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در نشریه‌های خبری فارسی زبان خارج از کشور از منظر «شیوه‌های جدید تجزیه و تحلیل پیام‌های ارتباطی» (تحقیق)، ۱۳۷۶
 11. ترجمه بخشی از کتاب «توسعه اقتصادی در گذشته و حال»، نوشته ریجاروت گیل، ۱۳۶۳
 12. ترجمه «کار هنری در عصر باز تولید مکانیکی»، نوشته والتر بنجامین، ۱۳۷۱
 13. ترجمه «درباره جایگاه گرایش‌های انتقادی»، نوشته هائو هارت، ۱۳۷۴.
 14. ترجمه «ارتباطات و توسعه»، نوشته مجید تهرانیان، ۱۳۷۵.
 15. ترجمه «رسانه‌های جمعی و مردم‌سالاری، یک بازاندیشی»، نوشته جیمز کوران، ۱۳۷۶.
 16. 16. Dialogue and Political Thought (Chapter ten) در کتاب: Civilizational Dialogue and Political Thought : Tehran Papers ، Fred Dalmayr and Abbas Manoochehri,
  Lexington, USA، 2007
 17. طراحی و نظارت پروژه «تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران» (دفتر دانش) (1394 – 1387)
 18. «وضعیت زنان در مطبوعات و مطبوعات زنان در ایران»، گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، نشر نی، 1394.

راهنمایی و مشاوره

 1. پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد (تا بهمن‌ماه 1394)
 2. راهنمایی: 68 پایان‌نامه
 3. مشاوره: 76 پایان‌نامه
 4. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دکتری (تا بهمن‌ماه 1394)
 5. راهنمایی: 6 رساله
 6. مشاوره: 24 رساله

پیشینه آموزشی

تدریس در آموزش و پرورش:

۱. دبیرستان: ریاضی (۴۹-۱۳۴۸)، دینی (۵۹-۱۳۵۸) و دانش اجتماعی (۱۳۷۵)

۲. دبستان (۱۳۵۴)

تدریس در دانشگاه:

الف. کارشناسی:
۱. دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۱ تا کنون): ویراستاری و مدیریت اخبار، نظریه‌های ارتباط جمعی، ارتباطات در جهان سوم، سیمینار مسائل سیاسی و استراتژی معاصر، مبانی ارتباطات و توسعه، مبانی مطالعات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات، مبانی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ارتباطات، فرهنگ و فن‌آوری اطلاعات، جامعه‌شناسی نهادهای مدنی.
۲. دانشگاه تهران (۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰): نظریه‌های ارتباط جمعی، ارتباطات در جهان سوم، رسانه و حوزه عمومی.
ب. کارشناسی ارشد:
۱. دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۸۲ تا کنون): ارتباطات و توسعه، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ارتباطات و روزنامه‌نگاری توسعه، مدیریت رسانه (۲)
۲. دانشگاه تهران (۱۳۷۸ تا کنون): مدیریت بحران‌های ارتباطی، رسانه، مطبوعات و جامعه مدنی، تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، مطالعات انتقادی در ارتباطات.
۳. دانشگاه علم و فرهنگ (۱۳۸۶ تا کنون): ارتباطات میان فرهنگی.
ج. دکترا:

۱. دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۸۶ تا کنون): ارتباطات توسعه در کشورهای اسلامی. نظریه‌های نوین ارتباطات و توسعه.

۲. دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت (1393): نظریه‌های نوین ارتباطات و توسعه.

۳. دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه (1394): مطالعات جدید در ارتباطات سیاسی.

تدریس در مراکز آموزشی حرفه‌ای

۱. مرکز آموزش رسانه‌ها: نظریه‌های ارتباط جمعی، ارتباطات در جهان سوم (۱۳۷۵-1371)
۲. سازمان مدیریت صنعتی ایران: ارتباطات و توسعه، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ارتباطات، جامعه‌شناسی تبلیغات (۱۳۸۸-1386)
۳. موسسه توسعه مدیریت ایران: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ارتباطات دوره D.B.A مدیریت رسانه (۱۳۹۰)

مقالات علمی

ارائه در سیمنارها و مجموعه مقالات علمی

 1. گسترش و تعمیق آموزش روزنامه‌نگاری در ایران»، در نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار، تهران، ۱۳۷۰.
 2. فرهنگ جمعی و رسانه‌های نو»، چاپ در کتاب سروش (مجموعه مقالات رسانه‌ها و فرهنگ)، تهران، ۱۳۷۴.
 3. اخلاق روزنامه‌نگار مسلمان؛ نقش‌ها و کارآمدی‌ها»، کنگره بین‌المللی اخلاق مطبوعاتی، چاپ در مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۷۵.
 4. جایگاه و نقش مطبوعات در توسعه فرهنگی ایران»، سمینار توسعه فرهنگی در ایران، دانشگاه تهران، چاپ در فصلنامه تحقیقات فرهنگی «نامه پژوهش»، سال اول شماره ۱، تابستان ۱۳۷۵.
 5. رسانه‌ها، توسعه فرهنگی و ایرانگردی»، دومین اجلاس ملی ایرانگردی و جهانگردی، چاپ در مجموعه مقالات اجلاس، ‌۱۳۷۶
 6. تصویر آموزش عالی در مطبوعات ایران»، سمینار منطقه‌ای یونسکو در ایران، ۱۳۷۶.
 7. رسانه‌های جمعی و امنیت»، سمینار توسعه و امنیت عمومی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار، تهران ۱۳۷۶مشاهده
 8. جامعه مدنی در ساخت اجتماعی کهن و نو ایران»، سمینار «تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران»، چاپ در مجموعه مقالات سمینار، تهران، ۱۳۷۶مشاهده
 9. مطبوعات و انتخابات ریاست جمهوری، رسانه‌های کوچک و تحول بزرگ»،‌ دومین سمینار مسائل مطبوعات ایران، چاپ در مجموعه مقالات سمینار، خرداد ۱۳۷۷
 10. نقد و ارزیابی وجوه فرهنگی ـ اجتماعی بخش آموزش عالی در برنامه‌های توسعه»، گردهمایی ساماندهی فرهنگی، چاپ در مجموعه مقالات سمینار، ‌۱۳۷۸.
 11. ساختار مشروطه و نسبت آن با ساخت مطبوعات»، کنفرانس بین‌المللی مشروطه، چاپ در فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران (ویژه کنفرانس)، تابستان ۱۳۷۸.
 12. علم، میدانی تازه برای گشودگی فرهنگ‌ها»، ارائه در سمپوزیوم بین‌المللی آکادمی علوم جهان سوم (TWAS)، تهران ۱۳۷۹، چاپ در مجموعه منتشر شده توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری ۱۳۷۹ و Twas Newsletter vol. ۱۲ No. ۴ (oct-dec۲۰۰۰)
 13. درآمدی بر تحول ساختی و تغییرات گفتمانی در جامعه ما»، همایش تغییر وتحولات فرهنگی،‌ اجتماعی و امنیتی، مرکز بررسی‌های استراتژیک دانشگاه تهران، چاپ در مجموعه مقالات همایش، ۱۳۷۹.
 14. افق‌های نوین ملی و جهانی در آموزش عالی»، چاپ در کتاب «جامعه، دانشگاه و چشم‌اندازهای نو»، (مجموعه سخنرانی)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان ۱۳۷۹.
 15. گسترش اطلاع‌رسانی، فرصتی برای کاهش فاصله‌ها»، اولین همایش نقش اطلاع‌رسانی در توسعه فرهنگی، چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش، تهران، دی‌ماه ۱۳۷۹
 16. مقاله ارائه شده در دانشگاه لندن تحت عنوان:Mass Media and The changeable Identity of the youth Muslim Identity in Iran the ۲۱st century، challenges of Modernity، Institute of Islamic studies، London، ۲۰۰۰.
 17. گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها و نظام نوین گفتاری در ارتباطات بین‌المللی؛ همسویی یا ناهمسازی»، سمینار میان منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی و غربی و جامعه اطلاعاتی یونسکو و دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ در مجموعه مقالات سمینار کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ۱۳۸۰مشاهده
 18. امکان و ضرورت گفت‌وگو در عصر ارتباطات و در جامعه شبکه‌ای»، سمینار بین‌المللی «خبرگزاری‌ها، ائتلاف برای صلح»، تهران مهرماه ۱۳۸۱. چاپ در مجموعه سه جلدی «ائتلاف برای صلح»، (مجموعه مقالات همایش بین‌المللی خبرگزاری) و موجود در سایت IRNA. مشاهده
 19. گفت‌وگوی تمدن‌ها و دموکراسی دیجیتالی؛ افقی تازه در جامعه شبکه‌ای»، سمینار ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۴۰۰، دانشگاه علامه طباطبایی، آذرماه ۱۳۸۱.
 20. اصلاحات آموزش و پرورش و فرآیند اجتماعی شدن»، همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، چاپ در مجموعه مقالات همایش، تهران، ‌۱۳۸۱.
 21. گفت‌وگو و جامعه اطلاعاتی؛ چشم‌اندازهای نوین جهانی و منطقه‌ای»، دومین سمینار منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی ـ غربی و جامعه اطلاعاتی، (دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز پژوهش‌های ارتباطات و یونسکو)، شهریور ۱۳۸۲.
 22. الحوار مع الذات و الحوار مع الاخر»، کنگره «کیف نواصل مشروع حوار الحضارات»، دانشگاه دمشق و رایزنی فرهنگی ج. آ. آ، دمشق ۲۰۰۲، چاپ در کتاب کنگره.
 23. جامعه مدنی، ساخت سیاسی و نظام ارتباطی در ایران»، همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۶، چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش، ۱۳۸۲.
 24. افکارعمومی، مقدمه پژوهشی بر کتاب انتخاب مردم»، پل لازارسفلد و برنارد برلسون، ترجمه محمدرضا رستمی، ‌ نشر تبلور، تهران، ۱۳۸۲.
 25. جهانی شدن و دین، دو روایت و چند پرسش»، چهارمین کنگره دین پژوهان کشور، قم، چاپ در کتاب کنگره، ۱۳۸۲مشاهده
 26. تحول گفتمان‌های فرهنگی در سه دهه پایانی قرن بیستم»، سمینار تحلیل گفتمان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
 27. مقاله: Dialogue، Media and Communicative Competence » ارائه شده در همایش: Asia Media Summit ۲۰۰۴، Malaysia، April ۲۰۰۴.
 28. دانشگاه و گفت‌وگو»، سمینار علمی آزادی و آکادمی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.
 29. سیاست‌گذاری فرهنگی و مدیریت فرهنگی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای نو»، مقاله علمی در کارگاه معاونان دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۳
 30. منابع و موانع دموکراسی در ایران»، سمینار علمی «گذار از دموکراسی» دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.
 31. مطالعات فرهنگی، رسانه‌ها و آینده‌اندیشی»، کارگاه آینده‌اندیشی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و موسسه عالی آموزش و پرورش، ۱۳۸۳.
 32. عناصر سازگار و لوازم سازگاری میان اسلام و دموکراسی»، همایش بین‌المللی «دین و دموکراسی»، دانشگاه فردوسی مشهد و انستیتوی اسلام و دموکراسی آمریکا، تهران، پاییز ۱۳۸۳.
 33. بهار روزنامه‌نگار»، همایش بزرگداشت بهار، چاپ در مجموعه مقالات همایش، مهر ۱۳۸۳.
 34. رسانه‌ها و دموکراسی»، سمینار علمی دموکراسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۳.
 35. فرضیه‌ای برای مطالعه مطبوعات زنان در ایران»، سمینار بین‌المللی زن در تاریخ معاصر ایران، دانشگاه زنجان، زمستان ۱۳۸۳مشاهده
 36. ارتباطات توسعه و مسأله ارتباطات در مطبوعات ایران»، سومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، اسفند ۱۳۸۳.
 37. وبلاگی شدن فرهنگ، چشم‌انداز و ویژگی‌ها»، همایش فرهنگ و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات توسعه، دانشگاه تهران، چاپ در مجموعه مقالات همایش، اردیبهشت ۱۳۸۴.
 38. نشریات مؤثر در جنبش مشروطیت ایران»، همایش بین‌المللی یکصدمین سالگرد مشروطیت، دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۸۴.
 39. امیرکبیر و دغدغه آگاهی»، همایش امیرکبیر و اندیشه‌های نو در ایران، یونسکو، چاپ شده در مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۸۴.
 40. رسانه‌ای شدن فرهنگ»، نشست تخصصی انجمن علمی جامعه شناسی، پاییز ۱۳۸۵.
 41. جهان شبکه‌ای متغیر و مسائل پابرجای ارتباطی در ایران»، همایش آینده پژوهشی ایران، ۱۴۰۰ دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.
 42. گفت‌وگو، ارتباط و تمایز معنایی در نگاه مولانا»، کنگره بین‌المللی بزرگداشت هشتصدمین سال مولانا، همایش تفاهم بین مذهبی و بین فرهنگی، چاپ در مجموعه مقالات سمینار، آبان ۱۳۸۶.
 43. شکاف‌ها و گسستگی‌ها میان روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و علمی در ایران»، سمینار منطقه‌ای ارتقای استانداردهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در جنوب و غرب آسیا، آذر ۱۳۸۶.
 44. تغییرات جدید جامعه ایرانی و ناموزونی فرآیند توسعه علوم انسانی در ایران»، نخستین همایش ملی علوم انسانی و چالش اشتغال، دانشگاه تهران، چاپ در خلاصه مقالات سمینار، ۱۳۸۷.
 45. مسأله مسأله‌گریزی در نظریه اجتماعی»، همایش کنکاش‌های مفهومی نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، چاپ در مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۸۸مشاهده
 46. نوآوری فرهنگی، بستر توسعه اجتماعی و فرهنگی»، مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اجتماعی، فروردین ۸۹.
 47. رسانه‌ای شدن علوم اجتماعی در ایران، فرصت‌ها و تهدیدها»، همایش علوم اجتماعی در ایران، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۸۹، دانشگاه تهران.
 48. ارتباطات امروز و مسائل فراروی روحانیت»، مجموعه مقالات حوزه و روحانیت (۲)، ۸۹.
 49. رسانه و روان، همسازی‌ها و ناهمسازی‌ها»، مجموعه مقالات همایش سلامت روان و رسانه، دی‌ماه ۸۹مشاهده
 50. «رسانه و روان»، همایش سلامت روان و رسانه، ۲ دی ۸۹، مرکز طبی کودکان.
 51. بازخوانی تجربه پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه»، کنفرانس ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، ۵ و ۶ دی ۸۹، دانشگاه تهران.
 52. جهان ایرانی، جهان مصری و جهان ترک در رویارویی با تجدد»، همایش منطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در خاورمیانه معاصر، ۷ و ۸ خرداد ۹۰، انجمن جامعه‌شناسی ایرانمشاهده
 53. زن ایرانی، زن مصری و زن ترک در گذار ارتباطی»، همایش بین‌المللی زن در جهان اسلام، ۳۰ آذر الی ۱ دی‌ماه ۹۰.
 54. روزنامه‌نگاری و مسئولیت انگ‌زدایی، رهیافت‌های نظری و برنامه‌های کاربردی»، (همراه با پدرام الوندی)، مجموعه مقالات همایش سلامت روان و رسانه، اسفند ۹۰مشاهده
 55. ضعف جامعه مدنی و آسیب‌های ارتباطی در ایران»، دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، بهار ۹۱مشاهده
 56. روزنامه‌نگاری به مثابه «دانش» و روزنامه‌نگاری به مثابه «فن»؟»، چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، ۹۱مشاهده
 57. رسانه‌ای شدن روستای خانیک، توسعه حاشیه اجتماعی شهر یا آفرینش روستای توسعه‌یافته»، همایش ابعاد اجتماعی جامعه ایرانی، ۲۱ آبان ۹۱.
 58. سهم «اخلاق و رسانه» از پژوهش‌ها و مطالعات نوین اجتماعی و فرهنگی ایران»، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، ۵ و ۶ دی ۹۱.
 59. «اصول و گونه‌های ارتباطات در کارگاه آموزشی «اصول اطلاع‌رسانی»»، در VNODC، تهران، بهمن ۱۳۹۱.
 60. «کاوش‌های مفهمومی و نظری ارتباطات پژوهشی در ایران»، دومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، اردیبهشت ۱۳۹۲
 61. «اخلاق و قدرت در ارتباطات خودگزین»، انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری، خردادماه ۱۳۹۲
 62. «رویدادگی، افکار عمومی و رفتار انتخاباتی»، انجمن جامعه‌شناسی ایران، خرداد ۱۳۹۲.
 63. «اعتدال، دانشگاه، فرهنگ و سیاست»، همایش تبیین مفهوم اعتدال، انجمن جامعه‌شناسی ایران و مجمع مرکز تحقیقات استراتژیک، شهریور ۱۳۹۲.
 64. رسانه‌ای شدن زنان و زنانه‌شدن رسانه‌ها؛ پیش‌نیازهای مطالعه تاریخی در ایران و مصر»، سیمنار بین‌المللی زن در جهان اسلام در یکصدسال اخیر، آذرماه ۱۳۹۲.
 65. تصویر بیماری‌های روانی در رسانه‌ها»، کنگره سالیانه روان‌درمانی، انجمن روان‌پزشکان ایران، آذرماه ۱۳۹۲.
 66. از توسعه ارتباطات تا ارتباطات توسعه در ایران»، نشست تدوین گزارش توسعه ملی در ایران، جمعیت رشد و توسعه علمی ایران، دی‌ماه ۱۳۹۲.
 67. نقش رسانه‌ها در کاهش یا افزایش آسیب‌های اجتماعی در ایرانی، مؤسسه رحمان، آبان ۱۳۹۲.
 68. زمینه‌های مطالعات میان‌رشته‌ای در روانشناسی و ارتباطات»، دومین همایش روان‌شناسی اجتماعی ایران، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران و دانشگاه فرهنگیان، اسفند ۱۳۹۲.
 69. رسانه‌ها، غفلت همگانی و سلامت روانی»، چهارمین کنفرانس علمی سلامت روان و رسانه، کرسی یونسکو در آموزش سلامت و انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، اسفند ۱۳۹۲
 70. مقایسه ارتباطات مشارکتی در میان کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و گوگل‌ریدر»،‌ (با یحیی صفی آریان)، همایش جامعه و فضای مجازی، موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، اسفند ۱۳۹۲.
 71. اعتدال ساختاری، ضعف جامعه مدنی و عدم توازن ارتباطی در ایران»، مجموعه مقالات رهیافتی بر گفتمان اعتدال، نگاه معاصر ۱۳۹۳
 72. اندیشه پیشرفت و الگوی ارتباطات و توسعه ملی ایران»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، خرداد ۱۳۹۳ مشاهده
 73. در ضرورت فهم تاریخی مسائل دانشگاه در ایران» پی‌گفتار کتاب تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین؛ نشر فرهنگ صبا، ۱۳۹۳
 74. گفت‌وگوی تمدن‌ها و همگرایی فرهنگی در اوراسیا»، سیمنار مشترک مؤسسه فرهنگی اکو و ایراس، تهران، ۹ مهر ۱۳۹۳
 75. آب، گفت‌وگو و مسأله اجتماعی» نشست علمی بحران آب، عوامل و پیامدهای آن در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه؛ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳ مهر ۱۳۹۳
 76. کژتابی‌های انعکاس خبری خودکشی بیماران سرشناس اختلال خلقی» همایش سالانه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، تهران، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۳
 77. «سیاست‌گذاری فرهنگی و رسانه‌های اجتماعی، تحلیل پارادایم‌ها و قدرت و برنامه‌ریزی‌های شبکه‌ای»، همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، تهران، آذر 1393.
 78. «چگونه بر سر آب گفت‌و‌گو کنیم»، همایش ملی آب، فرهنگ و جامعه، تهران، زمستان 1393.
 79. «ضعف جامعه مدنی و آسیب‌های ارتباطی در ایران» در مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی در ایران، جلد 9، انجمن جامعه‌شناسی ایران، 1393.
 80. «اندیشه پیشرفت و الگوهای ارتباطات و توسعه ملی در ایران»، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خرداد 1393.
 81. «تحول ساختار رسانه و مسئله اعتماد اجتماعی»، موسسه رحمان آذرماه 1394.
 82. «روزنامه‌نگاری صلح و ارزش‌های آن»، همایش ملی فرهنگ علم و فرهنگ صلح (با علی شاکر)، تهران، آبان 1394.
 83. «بحران‌های زیست‌محیطی و ارتباطات محیط‌ زیست»، همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست، تهران، پائیز 1394.
 84. «شهر ایرانی به مثابه زمینه ارتباطات انسانی»، خانه گفتمان شهر و معماری، شهریور ماه 1394.

نشریات علمی – پژوهشی:

 1. «فرهنگ مشارکت و راهکارهای توسعه آن در دانشگاه‌ها»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی»، شماره ۳ سال ششم، پائیز ۱۳۷۷.
 2. «گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی»، (نویسنده اول با دکتر کاظم معتمدنژاد)، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۲۳، ۱۳۸۲مشاهده
 3. «گفت‌وگو از مفهوم زبانی تا معنای جهانی»، مجله علمی پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره ۱، بهار ۱۳۸۳مشاهده
 4. «تحولات نوین اجتماعی و سیاست‌گذاری فرهنگی در دانشگاه»؛ دائره‌المعارف آموزش عالی ایران، جلد ۱، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، ۱۳۸۳
 5. بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۲۸ و ۲۹، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴مشاهده
 6. . Social Development and Presidential Elections In Iran در ژورنال علمی Eru Orient، شرق و اروپا، شماره، ۲۱ ۲۰۰۶.
 7. مقاله Dialogue and Political Thought در کتاب: Civilizational Dialogue، Fred Dalmayr and Abbas Manoochehri. Lenigton،. USA، ۲۰۰۷
 8. مدلی برای مطالعه تاریخی نسبت میان ساختار قدرت و مطبوعات در ایران»، مجله پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره، ۵۸ شماره، ۱۸۲ تابستان ۱۳۸۶مشاهده
 9. ارتباطات توسعه»، ترجمه و فرهنگ (انگلیسی)، (نویسنده دوم با احسان بخشنده)، فصلنامه مطالعات ترجمه، سال پنجم، شماره هجدهم، تابستان ۸۶مشاهده
 10. بررسی شیوه‌های غیر حرفه‌ای مدیریت روزنامه‌های سراسری» (نویسنده اول همراه با سعید ارکان زاده یزدی)، فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی، شماره ۳۹-، ۳۸ پاییز ۱۳۸۷
 11. چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانه»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اخلاق در علوم و فناوری»، پاییز ۱۳۸۸مشاهده
 12. «جامعه اطلاعاتی، جوامع معرفتی، شکاف‌های دیجیتال و ضرورت‌های توسعه»، (نویسنده دوم با محمد خلجی)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره ۴، زمستان ۸۸مشاهده
 13. مسئله‌گریزی»، نظریه اجتماعی در ایران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره یازدهم، شماره ۱، بهار ۸۹مشاهده
 14. «فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه‌ریزی توسعه»، (نویسنده اول با محمد خلجی)، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره ۲۰، پاییز ۸۹. مشاهده
 15. «رسانه‌های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین»، (نویسنده اول با پدرام الوندی)، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۵۱، زمستان ۸۹مشاهده
 16. «مشارکت اجتماعی آنلاین و توسعه محلی در ایران»، (نویسنده اول همراه با پدرام الوندی)، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره ۴۱، تابستان ۹۰مشاهده
 17. «بررسی نگرش مخاطبان درباره تأثیر پیام‌های سلامت تلویزیون»، (نویسنده اول با حبیب راثی تهرانی)، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، سال دوازدهم، شماره ۱۵، پاییز ۹۰مشاهده
 18. «ارتباطات مجازی و سایبر سایکولوژی»، (نویسنده اول با ریحانه‌سادات روحانی)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۹۰مشاهده
 19. «فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی، مفهوم و کارکردها»، (نویسنده اول با محمود بابایی)، فصلنامه جامعه اطلاعاتی، دوره اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۹۰مشاهده
 20. «تأثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران»، (نویسنده اول با محمود بابایی)، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۵۶، بهار ۹۱مشاهده
 21. «بررسی نحوه دسترسی و میزان رضامندی شهروندان شهرهای جدید از خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات»، (نویسنده اول با شیما حسین‌پور)، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی سال چهارم، شماره ۱۰، بهار ۹۱مشاهده
 22. «رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»، (نویسنده دوم با حبیب‌الله حبیبی‌فهیم و اردشیر انتظاری)، دوره بیست و سوم، شماره دوم، تابستان ۹۱.
 23. تئاتر برای توسعه» TfD به مثابه رسانه: فرایند شکل‌گیری و ویژگی‌های ارتباطی، (نویسنده اول با لیدا کاوسی)، فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی) » زمستان ۱۳۹۱ – شماره ۵۹  مشاهده
 24. «کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی، مطالعه کارکردهای فیسبوک در فضای واقعی»، (نویسنده اول با حسین بصیریان جهرمی)، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شماره ۶۱ تابستان ۱۳۹۲مشاهده
 25. «رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای، بررسی سیاست‌گذاری و مصرف فیسبوک در مواجهه با رسانه ملی»، (نویسنده دوم با حسین بصیریان جهرمی و دکتر محمد سعید ذکایی)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره ۷۵، پاییز ۱۳۹۲مشاهده
 26. تحلیل جامعه‌شناختی جنبش‌های اخیر کشورهای عربی بر مبنای نخستین رویکردهای رسانه‌های ایرانی»، (نویسنده دوم با جلیل محمدیان و نادره رضائی)، فصلنامه پژوهش اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۲
 27. جهان ایرانی، جهان مصری و جهان ترک در رویارویی با مدرنیته»، فصلنامه جامعه‌شناسی ایران، دوره چهاردهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲.
 28. گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان»، (نویسنده اول با حمید سرشار)، دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های سیاست نظری (دوره جدید)، شماره ۱۱، بهاروتابستان ۱۳۹۱. – مشاهده
 29. تبیین جامعه‌شناختی تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز طی دو دهه ۸۸-۱۳۶۷»، (نویسنده دوم با دکتر محمدحسین پناهی و دکتر سعیده امینی)، مجله جامعه‌شناختی ایران، دوره چهاردهم، شماره ۳، ۱۳۹۲.
 30. ارتباطات و جهانی‌شدن؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازهای نظری»؛ فصلنامه علمی وپژوهشی مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۲
 31. تصویر ستاره در سینمای ایران» مطالعه موردی ستاره زن نیمه دوم دهه هفتاد (نویسنده اول با الهام گوهریان و مصطفی رهبر) فصلنامه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۳۳، سال نهم، زمستان ۱۳۹۲
 32. رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در خبرهای خبرگزاری‌های رسمی ایران» (نویسنده دوم با دکتر صدیقه ببران و محبوبه آطاهریان) فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق در علم و فناوری، سال نهم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۳ – مشاهده
 33. چارچوب بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج.آ.آ.»، (نویسنده اول با محمدحسین پناهی، محمدامین قانعی‌راد و زرین زردار)، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۳
 34. بازنمایی جوان در سینمای عامه‌پسند: مقایسه تطبیقی دو دورهٔ اصلاحات و اصولگرایی»، (نویسنده اول با سمانه ابوی)، مجله جامعه‌شناسی تاریخی، دوره ۶ – شماره ۲ – پاییز و زمستان ۱۳۹۳
 35. تأثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم)، (نویسنده اول با حمید عابدی)، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دهم، شماره ۳۶، پاییز ۱۳۹۳
 36. سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه‌های اجتماعی: چالش‌ها، الگوها و ارائه یک مدل پیشنهادی؛ (نویسنده دوم با حسین بصیریان جهرمی)، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۹۳
 37. علم در رسانه‌ها؛ بررسی فرایند برساخته‌شدن علم در چارچوب‌های رسانه‌ای، (نویسنده دوم با زرین زردار)، پژوهشنامهٔ پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره ۲۹ – شماره ۴- تابستان ۱۳۹۳
 38. مبانی و مؤلفه‌های روزنامه‌نگاری گفت‌وگو: بررسی دیدگاه‌های صاحبنظران حوزه گفت وگو، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران، (نویسنده اول با علیرضا نیکخواه ابیانه)؛ فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال یازدهم، شماره ۳۸، بهار ۱۳۹۴

علمی – ترویجی و تخصصی

 1. نقش رسانه‌ها و توسعه روستایی»، فصلنامه رسانه، ۱۳۷۵.
 2. عوامل‌اجتماعی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران»، مجله فرهنگی «کلک»، شماره ۸۴، اسفندماه ۱۳۷۵.
 3. مقدمه‌ای بر نقش‌ها و کارکردهای مطبوعات در توسعه»، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی «رسانه»، سال هشتم شماره ۱، بهار ۱۳۷۶.
 4. مشروطه اول و دوران رضاخان، مقایسه تطبیقی محتوای نشریات دو دوره»، پژوهشنامه تاریخ مطبوعات ایران، شماره ۱، تهران، ۱۳۷۶.
 5. جامعه‌شناسی سکوت»، فصلنامه سیاسی ـ اجتماعی گفتمان، شماره ۱، تابستان ۱۳۷۷مشاهده
 6. درآمدی بر رابطه میان نظام اجتماعی، ساختار زبانی و مطبوعات (تحلیل گفتمان دو نشریه شاخص) دوران پراکندگی و تمرکز قدرت سیاسی در ایران»، فصلنامه سیاسی اجتماعی گفتمان شماره ۲ پائیز ۱۳۷۷مشاهده
 7. جامعه مدنی و روزنامه‌نگاری آرمانی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای عمومی و ملی»، فصلنامه «رسانه»، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۹مشاهده
 8. گفت‌وگو با خویش، گفت‌وگو با دیگری؛ ضرورت‌ها و چشم‌اندازها»، فصلنامه فرهنگی ـ پژوهشی پل فیروزه، سال اول، شماره سوم، بهار ۱۳۸۱مشاهده
 9. «گفت‌وگوی تمدن‌ها در سه دهه پایانی قرن بیستم»، چاپ در ماهنامه فرهنگی علمی‌ـ‌خبری «گزارش گفت‌وگو»، سال اول، شماره اسفند، ۱۳۸۱.
 10. «دموکراسی دیجیتال»، فصلنامه تخصصی رسانه، شماره، ۵۹ پاییز ۱۳۸۳.
 11. «ارتباطات توسعه؛ کاوشی در تعاریف مسأله بنیاد»، فصلنامه رسانه، شماره، ۴ سال، ۱۶ زمستان ۱۳۸۴.
 12. «دین و نهاد ارتباطات» فصلنامه رسانه، شماره، ۱ سال، ۱۸ بهار ۱۳۸۶مشاهده
 13. «ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران»، فصلنامه رسانه، شماره، ۲ سال، ۱۹ تابستان ۱۳۸۷مشاهده
 14. «موانع فرهنگی و اجتماعی انجام نظرسنجی در ایران»، ایسپا، چاپ اول، ۸۹.
 15. «روزنامه‌نگاری شهروندی، رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی»، (نویسنده اول با پدرام الوندی)، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، سال اول شماره ۱، زمستان ۹۰مشاهده
 16. «الگوی توسع فرهنگی بر پایه روزنامه‌نگاری گفت‌وگو»، (نویسنده اول با علیرضا نیکخواه ابیانه)، فصلنامه فرهنگ، جامعه و رسانه، شماره ۷، سال دوم، تابستان ۱۳۹۲مشاهده
 17. «مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی»، (نویسنده دوم با علی دلاور و وحیده شاه‌حسینی)، فصلنامه فرهنگ، جامعه و رسانه، شماره ۱۶، سال چهارم، پاییز ۱۳۹۴
 18. روزنامه‌نگاری کنشگر، چشم‌اندازی نو در ارتباطات توسعه»، (نویسنده اول با مرضیه کوهستانی)، فصلنامه علمی-ترویجی رسانه، شماره 100، زمستان 1394.

سخنرانی‌های بین‌المللی

 1. کنفرانس جهانی قدرت فرهنگ «Power of Culture»، یونسکو، استکهلم، ۱۹۹۸ (شرکت در کمیسیون فرهنگ).
 2. اجلاس انجمن استادان زبان فارسی در هند، دانشگاه پنجاب، ۱۳۷۹ (سخنرانی عمومی)
 3. کنفرانس بین‌المللی حقوق فرهنگی مناسبات بین فرهنگی در آسیای میانه تاجیکستان، آذر ۱۳۸۱؛ سخنرانی تحت عنوان «گفت‌وگوی تمدن‌ها، چارچوبی برای مناسبات نوین میان فرهنگی در آسیای میانه
 4. کنفرانس بین‌المللی یونسکو در هند (سخنرانی عمومی):International ministerial conference on the dialogue among civilizations new Delhi، India ۹ and ۱۰ July، ۲۰۰۳. دهلی نو، ۱۳۸۲.
 5. همایش: «۳ Day National Seminar on Promotion of Persian Language in India». دهلی نو، ۱۳۸۲. (سخنرانی عمومی)
 6. گردهمایی بین‌المللی استادان زبان فارسی سراسر جهان، تهران، ۱۳۸۲ (سخنرانی عمومی)
 7. اجلاس جهانی سران اطلاعاتی (WSIS)، ژنو، ۱۳۸۲ (شرکت در کمیسیون برنامه اقدام)
 8. مجمع عمومی یونسکو، پاریس، مهر ۱۳۸۲ (شرکت در کمیسیون ارتباطات)
 9. مجمع عمومی سازمان ملل متحد،‌ نیویورک، آبان ۱۳۸۲ (شرکت در نشست ویژه نخبگان پیرامون گفت‌وگوی تمدن‌ها)
 10. کارگاه بین‌المللی فرهنگ دموکراسی و نقش سازمان‌های غیردولتی در ایران، انجمن ملل متحد در دانمارک و ایران، UNDP، تهران، اسفند ۱۳۸۳ (سخنرانی تخصصی).
 11. اجلاس ویژه یونسکو درباره گفت‌وگوی تمدن‌ها، پاریس، فروردین ۱۳۸۴ (سخنرانی تخصصی)
 12. کارگاه پژوهشی آیسسکو، تحت عنوان رسانه‌ها و گفت‌وگوی تمدن‌ها: اصفهان، تابستان ۱۳۸۵ (سخنرانی علمی-تخصصی)
 13. نخستین همایش گفت‌وگوهای ایران و عرب، نگاه مصری – نگاه ایرانی، تهران، آبان ۱۳۸۶ (سخنرانی عمومی)
 14. سمپوزیوم بین‌المللی «گفت‌وگوی بین مذاهب، ادیان و صلح» تهران، ۱۳۸۷ (سخنرانی علمی- تخصصی)
 15. کنفرانس بین‌المللی رسانه در اوراسیا، آلماآتی، ۱۳۸۷ (شرکت در کمیسیون تخصصی)
 16. کنفرانس بین‌المللی اسلام و جهانی‌شدن، قاهره، فروردین ۱۳۸۸ (شرکت در کمیسیون تخصصی)
 17. همایش بین‌المللی جهان عاری از خشونت: گفت‌وگو برای صلح، امنیت و حقوق بشر (سخنرانی علمی تخصصی تحت عنوان توانش ارتباطی، گفت‌وگو و خشونت‌زدایی جهانی، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۳)
 18. 19-9th Annual International Addiction Science Congress (ASC2015) Tehran ، )ارائه مقاله تحت عنوان .(Persuasive Communication and The Drug Prevention
 19. سمینار بین‌المللی شریعتی و آینده علوم انسانی، تهران، 1394، (ارائه مقاله مبانی و مولفه‌های گفت‌و‌گو و ارتباط در اندیشه و تجربه شریعتی).

پیشینه علمی و تخصصی

1. دانشیار پایه 22 گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
2. مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
3. رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
4. عضو مؤسس و نایب رئیس انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی علوم و فناوری
5. عضو شورای راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
6. عضو هیئت تحریریه فصلنامه‌های علمی- پژوهشی: «فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری»، «مطالعات فرهنگی و ارتباطات»، «مطالعات رسانه‌‌های نوین»
7. موسس، مدیر مسوول و سردبیر فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی «رسانه»، ۱۳۷۲-۱۳۶۸.
8. عضو کمیته ملی ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو، ۱۳۸۴ـ ۱۳۶۸.
9. عضو کمیته ملی فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، ۱۳۷۲ ـ ۱۳۶۸.
10. موسس و سردبیر فصلنامه آموزش عالی دفتر دانش، ۱۳۷۲-۱۳۷۰.
11. عضو کمیته‌ علمی اولین، دومین و سومین سمینار مسائل مطبوعات ایران، 1370-1383.
12. عضو کمیته علمی کنگره بین‌المللی پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان اسلام، ۱۳۷۱.
13. عضو شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۶-۱۳۷۲.
14. موسس و سردبیر فصلنامه فرهنگی «نامه فرهنگ» ، ۱۳۸۶-۱۳۷۲.
15. عضو کمیته علمی و رئیس کمیته اجرایی اولین سمینار آموزش عالی در ایران ۱۳۷۴.
16. عضو شورای علمی جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۶-۱۳۷۲.
17. عضو کمیته‌های فرهنگ و آموزش عالی در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه کشور، ۱۳۸۳-۱۳۷۶.
18. عضو شورای عالی نظارت بر چاپ مجموعه کتب و اسناد تاریخی ریاست جمهوری، ۱۳۸۴-۱۳۷۶.
19. عضو مؤسس انجمن ملّی ترویج علم ایران، ۱۳۷۶.
20. عضو موسس و شورای عالی مرکز پژوهش‌های ارتباطات ۱۳۷۶-1384.
21. عضو کمیته ملی فرهنگ ملی یونسکو، ۱۳۸۴-۱۳۷۷.
22. عضو اسبق شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ۱۳۸۴-۱۳۷۷.
23. عضو شورای آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷.
24. دبیر کنفرانس بین‌المللی «دانشگاه، فرهنگ و جامعه» ، ۱۳۷۷.
25. عضو شورای همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، ۱۳۷۷.
26. عضو کمیته علمی دوازدهمین اجلاس فرهنگستان علوم جهان سوم (TWAS) و چهاردهمین نشست شورای اجرایی شبکه سازمان‌های علمی جهان سوم (TWNSO) ، تهران، ۱۳۷۹.
27. عضو ستاد پیشبرد علوم در ایران ۱۴۰۰ ، ۱۳۸۴-۱۳۷۹.
28. عضو شورای تغییر ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، ۱۳۸۰.
29. عضو هیأت علمی سمینار بین‌المللی «خبرگزاری‌ها: ائتلاف برای صلح» ، ۱۳۸۰.
30. عضو هیأت علمی همایش «نقش اطلاع‌رسانی در توسعه فرهنگی» ، ۱۳۸۰.
31. عضو هیأت داوران علمی «اولین سمینار میان منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی ـ غربی و جامعه اطلاعاتی» ، تهران، ۱۳۸۰.
32. عضو هیأت علمی همایش ملی ایران در قرن۲۱، تهران موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران و دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
33. عضو هیأت علمی «سمینار ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۴۰۰»، ۱۳۸۱.
34. عضو شورای علمی کنگره ملی بزرگداشت یکصدمین سال مشروطیت، ۱۳۸۴-۱۳۸۱.
35. سردبیر ویژه‌نامه علمی «فرهنگ اندیشه» با عنوان «دانشگاه و جامعه»، تابستان ۱۳۸۲.
36. عضو شورای علمی دومین سمینار سال منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی ـ غربی جامعه اطلاعاتی، ۱۳۸۲.
37. عضو مؤسس انجمن ایرانی جامعه اطلاعاتی، ۱۳۸2.
38. موسس پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، ۱۳۸۳.
39. سردبیر ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «آئین» (1385- 1389)
40. عضو مؤسس و هیئت مدیره جمعیت رشد، حمایت و اندیشه (رحمان)، 1385 تاکنون.
41. عضو مؤسس انجمن اخلاق در علوم و فناوری، 1385 تاکنون.
42. عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات از ۱۳۸۷ تا 1389.
43. عضو هیأت تحریریه فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۸-۱۳۸۶.
44. موسس و سردبیر ماهنامه «آئین گفت‌وگو» (1390)
45. عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی جامعه اطلاعاتی (از 1391)
46. رئیس کمیسیون دائمی بنیاد دانشنامه‌‌نگاری ایران (از 1392)
47. مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (از 1392)
48. مدیرمسئول فصلنامه علمی- ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه (از 1392)
49. دبیر علمی همایش بزرگداشت استاد کاظم معتمدنژاد (آذر1392)
50. عضو شورای سیاست‌گذاری و کمیته علمی همایش جامعه و فضای مجازی (بهمن 1392)
51. عضو کمیته علمی همایش سلامت روان و جامعه (زمستان 1392)
52. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393)
53. عضو شورای علمی همایش ملی «تبیین مفهوم اعتدال»، (1393)
54. عضو شورای سیاست‌‌گذاری و راهبردی کمیته علمی همایش ملی اعتدال (1393)
55. عضو کمیته علمی همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران (1393)
56. عضو کمیته ملی ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو (1394)
57. سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات رسانه‌های نوین، دانشکده علوم ارتباطات (1394)
58. عضو کمیته علمی همایش ملی «تلفن هوشمند و سبک زندگی» (1394)
59. عضو کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران (1394)
60. عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی دکتر شریعتی و آینده علوم اجتماعی (1394)
61. عضو کمیته علمی همایش ملی مطالعات میان‌رشته‌ای (1394)
62. عضو کمیته علمی همایش سلامت،روان، رسانه (1394)
63. عضو کمیته علمی همایش ملی زن، اعتدال و توسعه (1394)
64. عضو کمیته علمی همایش کودک، روان و رسانه (1394)
65. دبیر علمی همایش آیینه‌وند، زن و معرفت تاریخی (1394)

پیشینه اجرایی-تخصصی

۱. عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان، ۱۳۶۷-۱۳۶۰.
۲. سردبیر روزنامه کیهان، ۱۳۶۷.
۳. مشاور امور بین‌المللی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.
۴. عضو شورای مرکزی جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۱-۱۳۶۸.
۵. مشاور فرهنگی و اجتماعی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۷۲-۱۳۶۸.
۶. مؤسس و مدیرکل مرکز آموزش رسانه‌ها، ۱۳۷۲-۱۳۶۹.
۷. عضو هیأت منصفه مطبوعات، ۱۳۷۷-۱۳۷۶.
۸. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری ۱۳۸۳-۱۳۷۶.
۹. مشاور رئیس جمهور در امور رسانه و مطبوعات، ۱۳۸۳-۱۳۷۶.
۱۰. عضو هیأت امنای مراکز پژوهشی منطقه ۲ کشور، ۱۳۸۳- ۱۳۷۸.
۱۱. عضو شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ۱۳۸۴-۱۳۷۸.
۱۲. عضو هیأت امنای دانشنامه بزرگ زبان فارسی، ۱۳۸۴-۱۳۷۸.
۱۳. مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی، ۱۳۸۴-۱۳۸۳.
۱۴. عضو هیأت امنای دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۴-۱۳۸۳.
۱۵. رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۴-۱۳۸۳.
۱۶. عضو هیأت امنا و هیأت مدیره موسسه بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، ۱۳۸۴ تاکنون.
۱۷. مدیر موسسه بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، ۱۳۸۶ تاکنون.

18. مدیر گروه ارتباطات توسعه پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی 1393 تاکنون.
19. مدیر گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی 1394.