Tag "ارتباطات توسعه"

مصاحبه با نشریهٔ گفتمان الگو | تحولاتِ توسعه، مهم‌ترین رویکردِ آسیب‌شناسیِ اجتماعی

محمد جواد استادی/ هادی خانیکی از اساتید مهم و شناخته ­شده علوم ارتباطات در ایران است که هم‌اکنون به عنوان عضو هیأت علمی و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت می‌کند. مهم‌ترین ویژگی خانیکی نسبت به سایر اساتید این

Read More

تحولات توسعه، مهم‌ترین رویکردِ آسیب‌شناسیِ اجتماعی

محمد جواد استادی/ هادی خانیکی از اساتید مهم و شناخته­شده علوم ارتباطات در ایران است که هم‌اکنون به عنوان عضو هیأت علمی و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت می‌کند. مهم‌ترین ویژگی خانیکی نسبت به سایر اساتید این رشته

Read More

ارتباطات توسعه، فرهنگ و ترجمه

مقاله «ارتباطات توسعه، فرهنگ و ترجمه» توسط هادی خانیکی و احسان بخشنده نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. ارتباطات توسعه

Read More

همسازی و ناهمسازی رسانه‌ها و توسعه

نوع ارتباط میان رسانه و توسعه بخش مهمی از ادبیات مدرن توسعه و مطالعات ارتباطی را به خود اختصاص داده است. از وقتی رسانه‌های جمعی به‌ویژه رادیو و تلویزیون، بر قدرت و سرعت انتقال پیام میان انسان‌ها و جوامع افزودند

Read More

«تئا‌تر برای توسعه» TfDبه مثابه رسانه: فرایند شکل‌گیری و ویژگی‌های ارتباطی

چکیده: این مقاله در چارچوب تحولات نظری ارتباطات توسعه به طرح و بررسی TfD (Theatre for Development) و ویژگی‌های آن پرداخته است. تئا‌تر برای توسعه (TfD) محصول دو چرخش پارادایمی در ارتباطات توسعه از نظریات خوش‌بینانه «مکتب نوسازی» به نظریات

Read More