Tag "توسعه ملی"

تکنولوژی ارتباطات و توسعه ملی

هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی سخنران دیگر این مراسم بود که از منظر توسعه به مطالعات حوزه ارتباطات پرداخت. این استاد دانشگاه با بیان اینکه با فراگیر شدن تلویزیون در دهه 50 در ایران، بحث ارتباطات در

Read More

بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران

چکیده: این مقاله به توصیف تاریخی دو رویکرد علمی می‌پردازد که بنیان‌های مطالعات ارتباطات و توسعه را در ایران نهاده‌اند. رویکرد نخست که مدنظر دکتر مجید تهرانیان بود و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در پژوهش و برنامه

Read More