Tag "جنبش دانشجویی"

در «گفتمان پساانقلاب» درک «گفتمان انقلاب» دشوار است

دکتر هادی خانیکی در نشست «بررسی تاریخ جنبش دانشجویی ایران با تکیه بر نقد و بررسی کتاب پنجاه سال دانشجویی ایران» که روز یکشنبه ۱۷بهمن۹۵ در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شد اظهار داشت: اساساً برای سنجش و تبیین اهداف هر

Read More

هویت‌داری دانشگاه و دانشجو

١۶ آذر؛ روز دانشجو، نماد هویت و تشخص دانشجوی ایرانی است. ۶٢ سال از آن روز که خون «سه آذر اهورایی» بر صحن دانشکده فنی دانشگاه تهران شتک زد، گذشته است اما با وجود همه فراز‌و‌فرودهای تاریخی، هنوز این روز

Read More

خطی ممتد که شش نسل را به هم گره می‌زند

مهسا رمضانی: 16 آذرماه در تقویم ما روز دانشجو نامگذاری شده‌ است. اما 16 آذر برای دانشجو و دانشگاه فراتر از یک نامگذاری است و دانشجویان در این روز برگی جدید را در حیات اجتماعی خود ورق می‌‌زنند و به

Read More

خانیکی: دانشجویان از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی رسیده‌اند

عاطفه شمس / جنبش‌ها چه به صورت داوطلبانه و چه برنامه‌ریزی شده همواره به قصد تاثیرگذاری شکل گرفته و می‌گیرند. جنبش اجتماعی به‌طور عام هرگونه کوشش جمعی برای تامین منافع و اهداف مشترک از طریق عمل جمعی و خارج از

Read More

خانیکی: سیاست نیاز به حزب دارد

جنبش دانشجویی در طول سال ها و دهه های مختلفی که در ایران سپری کرده است، طرح ها و نقش های مختلفی به خود گرفته و رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده است. به نظر می رسد در دوره ی اخیر،

Read More