Tag "دسترسی همگانی به اطلاعات"

همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات

  همایش ملی برای شفافیت اطلاعات؛ همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، 22 مهر 1398 به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود. ما در هر لحظه داده‌ها و اطلاعات فراوانی تولید

Read More