Tag "دموکراسی گفت‌وگویی"

مشکل فرهنگی ایران، ضعف در گفت‌وگو است

دکتر هادی خانیکی در نشست «توسعه ملی و مسئله گفت‌وگو در ایران» در دانشگاه کاشان، با بیان جهان‌بینی خود از توسعه ایران و ضرورت‌های آن گفت: اگر از من بپرسید که تجربه و زیسته تو چیست؟ من می‌گویم مشکل فرهنگی

Read More

برخی منابع و موانع دموکراسی در ایران

مقاله «برخی منابع و موانع دموکراسی در ایران» نوشته دکتر هادی خانیکی است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. 05

Read More

«مشارکت اجتماعی آنلاین» و توسعه «جماعت‌های محلی» در ایران/ مطالعه موردی «شبکه خویشاوندی‌ فشارکی‌ها»

چکیده این مقاله ضمن مروری بر رسانه‌های شهروندی به نسل چهارم از نظریه‌های ارتباطات توسعه می‌پردازد که تأکید آن‌ها بر «ارتباطات مشارکتی» است. در این دسته از نظریه‌ها به جای دسترسی شهروندان به رسانه‌ها، مشارکت و کشنگری آنان در ارتباطات

Read More