Tag "سیدمحمدخاتمی"

برای فرزند بزرگ خاندان خاتمی: یک مرگ، یک بدرود و هزاران درود

تا درد و محنت است در این تنگنای خاک محنت برای مردم و مردم برای خاک خاقانی نشریه روز دوم: زندگی پرمعنا، مرگ رنجبار و تشییع باشکوه بانوی دین‌باور و مردم‌دار، سیده فاطمه خاتمی پدیده‌ای سرشار از نکته‌ها است. مردم

Read More

پیامی به آدرس گیرندگان انبوه

هنوز افکار عمومی جهان درگیر حادثه شوم «شارلی‌ابدو» و پیامدهای پس از آن است. حادثه‌ای که با نادیده‌گرفتن اعتقادات و احساسات متدینان عالم، با ترسیم کاریکاتورهای موهن آغاز شد و به ترور کاریکاتوریست‌ها، ‌روزنامه‌نگاران و شهروندان فرانسوی انجامید. در بسیاری

Read More

خانیکی: کارنامه خیلی درخشانی در پیگیری ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها نداریم

هرچند که چهار روزی تا سالگرد گفت‌وگوی تمدن‌ها باقی مانده بود اما مردان خاتمی روز گذشته در هفتاد و نهمین نشست ماهانه بنیاد باران گرد یکدیگر آمدند و از شانزدهمین سالگرد ایده‌یی گفتند که نگاه بسیاری را به ایران تغییر

Read More