Tag "فصل‌الله رضا"

پلی میان دانش و فرهنگ/به انگیزه آغاز صدو یکمین سال حیات پروفسور فضل‌الله رضا

1.درخشش پروفسور فضل‌الله رضا در دهه‌های اخیر به عنوان یک دانشمند و یک چهره شاخص در آکادمی (چه در دانشگاه‌های معتبر ایرانی و چه در دانشگاه‌های معتبر خارجی) که از سویی هم به صورت عمیق و ژرف‌اندیشانه به فرهنگ و

Read More