ترویجی و تخصصی

دین و نهاد ارتباطات؛ پیوندها و پرسش‌ها

مقال «دین و نهاد ارتباطات؛ پیوندها و پرسش‌ها» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. دین و نهاد ارتباطات

Read More

درآمدی بر رابطه میان نظام اجتماعی و ساختار زبانی و مطبوعات

مقاله «درآمدی بر رابطه میان نظام اجتماعی و ساختار زبانی و مطبوعات تحلیل گفتمان دو نشریه شاخص دوران پراکندگی و تمرکز قدرت سیاسی درایران» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. درآمدی

Read More

روزنامه‌نگاری شهروندی؛ رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی

مقاله «روزنامه‌نگاری شهروندی؛ رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی» پژوهشی در مفاهیم جدید و الگوهای شکل‌گیری شهروند- روزنامه‌نگارها توسط دکتر هادی خانیکی و پدرام الوندی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. روزنامه‌نگاری شهروندی

Read More

گفت و گو با خویش، گفت و گو با دیگری

مقاله «گفت و گو با خویش، گفت و گو با دیگری» توسط دکتر هادی خانیکی در فصلنامه فرهنگی ـ پژوهشی پل فیروزه، سال اول، شماره سوم، بهار ۱۳۸۱ نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. گفت و

Read More

جامعه مدنی و روزنا‌مه‌نگاری آرمانی؛ چالش‌ها و چشم‌اندازهای عمومی و ملی

مقاله «جامعه مدنی و روزنامه‌نگاری آرمانی؛ چالش‌ها و چشم‌اندازهای عمومی و ملی» نوشته دکتر هادی خانیکی در مجله رسانه، سال یازدهم، شماره چهارم منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.    

Read More

ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران

مقاله‌ «ارتباطات مخابره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. ارتباطات مخابره

Read More

برخی منابع و موانع دموکراسی در ایران

مقاله «برخی منابع و موانع دموکراسی در ایران» نوشته دکتر هادی خانیکی است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. 05

Read More

گفتگوی میان فرهنگ‌ها و نظام نوین گفتاری در ارتباطات بین‌المللی؛ همسویی یا ناهمسازی؟

مقاله «گفتگوی میان فرهنگ‌ها و نظام نوین گفتاری در ارتباطات بین‌المللی؛ همسویی یا ناهمسازی؟» توسط دکتر هادی خانیکی عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. 04

Read More

خانیکی: مطالعات تجربی در زمینه رسانه‌‌ها گرفتار عوام‌زدگی است

هادی خانیکی، کارشناس رسانه در رونمایی و نقد کتاب «تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی بین نسلی» گفت: بررسی نقش ماهواره نیاز به تحقیقات علمی دارد. این در حالی است که ساده‌ترین و جذاب‌ترین این تحقیقات یعنی، مطالعات تجربی گرفتار عوام‌زدگی

Read More

جامعه‌شناسی سکوت

۱. زمینه‌های معرفتی «سکوت» سکوت در حوزه معارف و مناسک دینی، از قداست و ارزش خاصی برخوردار است. این سکوت که بیشتر از مفهوم «عشق»، «تنهایی»، «تفکر»، «پردانی»، «رازدانی» و «ناهمزبانی» ناشی می‌شود، در حوزه اجتماعی نیز مسئولیت اجتماعی، اخلاق

Read More