Archive

شب علی رضاقلی برگزار شد

عصر جمعه بیست و سوم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت، چهارصد و پنجاه و یکمین شب از مجموعه شب های مجلۀ بخارا با همراهی مؤسسۀ مطالعات دین و اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی به شب «علی

Read More

تبریک نوروزی

بهارا شاد بنشین شاد بخرام بده کام گل و بستان ز گل کام (ه. ا. سایه)   نوروز ۹۸ فرارسید، نوروزی دیگر برای آموختن از نوشوندگی طبیعت، تاریخ، جامعه و انسان.   هر نوروز، سرفصل به زبان آمدن سنت و

Read More