Archive

در فراگیری کرونا از چه بترسیم و از چه نترسیم؟

از ما سراغ منزل آسودگی مجو چون باد، عمر ما به تکاپو گذشته است صائب تجربه‌های جوامع کنونی به‌طور عام و جامعه ایرانی به‌طور خاص، آموخته است که باید با زیستن در «جامعه خطر» – به تعبیر اولریش بک، جامعه‌شناس

Read More

کتابچه چهلم مادرم

اگر فرصت چشم من بیشتر بود اگر می‌توانستم از خاک یک دسته لبخند پرپر بچینم تو را می‌توانستم ای دور از دور یک‌ بار دیگر ببینم قیصر امین‌پور   امروز چهلمین روز درگذشت مادرم، روان‌شاد حاجیه فضه محمدی‌ خانیکی است.

Read More

راه رهایی در راست‌گویی است

از روزی که کرونا به ایران رسید، ذهن‌های زیادی را به خود درگیر کرده و می‌کند. هر روز آمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان این ویروس بالاتر می‌رود. در این میان هر چقدر که کرونا شیوع بیشتری پیدا می‌کند و

Read More

کرونا و پیشگیری اجتماعی آن

این روزها با صراحت می‌توان گفت افکار عمومی در همه سطوح آن به کمتر رخدادی به اندازه کرونا و دامنه شیوع و ابعاد خطرناک آن می‌اندیشد. شاید بتوان گفت تصویر رسانه‌ای و اجتماعی کرونا به مراتب بزرگ‌تر، مبهم‌تر و هراسناک‌تر

Read More