Archive

بایدها و نبایدهای روزنامه‌نگاری اجتماعی

 روزنامه شهروند انتشار دوهزارمین شماره روزنامه شهروند با همه فراز و فرودهایش خبر خوشی است. هر نشانه‌ای از استمرار روزنامه و روزنامه‌نگاری در ایران نشانی از تلاش، گران‌جانی و امید دارد. پس باید این نشانه حیات را به دست‌اندرکاران، خبرنگاران

Read More

اولویت صداقت «بر امید»در ارتباطات بحران | روایت «ویروس» و «وب» در دوران کرونا

رییس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو، رجحان صداقت بر امید، تلاش برای دسترسی به منابع رسمی، معتبر و مسئولیت‌پذیر و رعایت فاصله با ساختارهای حاکمیتی و حرکت به سمت استقلال منابع را از نکات ضروری در ارائه دستورالعمل‌ها برای ترویج

Read More