Archive

ترک عادت موجب صحت!

به اعتبار فهم زیبای اسطوره‌ای که از گردش ایام و رویارویی با بلندترین شب سال داشته‌ایم، همواره جشن «رویش» و میلاد را به مصالحه زمانی برای همنشینی و شادمانی برگزیده‌ایم و خوشترین لحظه‌های زندگی را برای خود و آشنایان سامان

Read More

شجریان؛ سرمایه نمادین و زبان معیار

مرگ استاد محمدرضا شجریان -که به تعبیر سپهری با تمام افق‌های باز نسبت داشت- همانند زندگی‌اش او را در مرکز توجه جامعه ایرانی، فارسی‌زبانان، اعضای حوزه تمدن ایرانی و حتی بخش‌های قابل‌اعتنایی از هنرشناسان جهان قرار داد. شجریان خوشبختانه این

Read More

لزوم اقناع افکار عمومی با گفتمان اجتماعی

دکتر هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات و عضو هیأت علمی دانشگاه در این نشست گفت: دو ویژگی ویروس کرونا بر همگان روشن است، اولین نوپدید بودن آن و دیگری عالمگیر شدن این ویروس در مدتی کوتاه در کشورهای پیشرفته و

Read More

یاد بعضی نفرات روشنم‌ می‌دارد

پنجشنبه ۱۴ آذر ماه سال ۱۳۹۲ دکتر کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران چشم از جهان فرو بست و روز شنبه ۱۶ آذر از محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که مکان قدیمی دانشکده ارتباطات نیز بوده بر دوش

Read More

مدیریت بحران، مسائل و ضرورت‌های تازه

ســــرانجام دغــدغه «جان» در تند شدن خیز سوم کرونا در ایران بر نگرانی از «نان» پیشی گرفت و«طــــــرح جامـــــــع مدیریت هوشمند محـــــدودیـــت‌ها» از اول آذرماه اجرایی شد. روشن است که هیچ نهاد حاکمیتی، هیچ نهاد مدنی و هیچ یک از

Read More

قدرت درد، اعجاز دل، هدایت نیاز

واگویه ای از رویارویی با «کویر» در خلاف آمد عادت بطلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم حافظ هنوز آرای قطعی ایالت‌های جورجیا، کارولینای شمالی وآریزونا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام نشده و گشودن چشم

Read More