تبریک نوروزی

تبریک نوروزی
تاریخ انتشار : 2 فروردین 1399
نویسنده :
زمینه :

به‌نام خدا

بهارا زنده مانی، زندگی بخش
به فروردین ما فرخندگی بخش

امسال نوروزی متفاوت با هر سال فرا رسید، اما حکایت نوشوندگی و نوزایی نوروز همچنان باقی‌ست.
سالی سخت به پایان آمد؛ به گفته بیهقی «بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی، امید آن‌که کهنه رفته باشد به نیکویی و این نو همی‌آید به شادی».

سالی انباشته از امید آغاز شد، امید به گشایش در همه کار و کم‌شدن رنج‌ها و دردها برای همه‌کس.
امسال جشن نوشدن طبیعت، تاریخ، جامعه و خویشتن را که رمز ماندگاری ما ایرانیان است، به ناگزیر در خانه می‌گیریم. با عالم‌گیری ویروس کرونا، خانه مرکز جهان‌های درهم‌تنیده درونی و بیرونی ما شده است.
از این نوروز بیشتر بیاموزیم و در آن بیشتر بکوشیم. همه به فرصت‌های نو، ظرفیت‌های نو، ارتباطات نو، همبستگی‌های نو، دیگردوستی‌های نو و خلاصه معرفت نو و توان‌مندی نو نیازمندیم.
از خداوند بزرگ می‌خواهم که این عید بر همگان مبارک شود و هم‌نشینی آن با مبعث پیامبر رحمت (ص) – عید برانگیختگی انسان – سرآغاز پایان همه‌ی سختی‌ها گردد.

 

ای ز تو تغییر حال و سال‌ها
حال ما را کن تو خوش‌تر حال‌ها