علی بهزاد عزیز هم در جدال با کرونا جان باخت و جاودانه شد

علی بهزاد عزیز هم در جدال با کرونا جان باخت و جاودانه شد
تاریخ انتشار : 25 فروردین 1399
نویسنده :
زمینه :

برای هرکسی که با او زیسته و از دوستی‌اش برخوردار بوده است، باور مرگ آن همه تکاپو و عشق و امید آسان نیست. «بهزاد» خوش‌رو، خوش‌خو و خوش‌زبان را نمی‌توان به سادگی از یاد برد و غریبانه به خاک سپرد.‌

 

تصویر «علی» برای من از سال‌های دور دهه ۶۰ و روزنامه‌نگاری دشوار دوران جنگ تا روزهای پرجنب‌و‌جوش خبرنگاری حوزه آموزش عالی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و آخرین دیدار در ۲۰ بهمن ۹۸ که به تسلیت مرگ مادرم آمد، همیشه خندان، همیشه پر تلاش و همیشه مهربان بوده است. بهزاد، روزنامه‌نگاری توانا و بامرام بود که حرمت قلم و دوستی‌ها را هیچ‌گاه واننهاد و سرمایه‌ای بزرگ‌تر از صداقت و صراحت و نیکنامی در حوزه تخصصی‌اش که روزنامه‌نگاری دانش و دانشگاه بود، برای خویش نیندوخت.‌

 

مرگش، سنگین و اندوه‌بار است و امید آنکه خداوند بزرگ، بار این مصیبت را به مدد صبر و شکیبایی بر همگان سبک نماید. این ضایعه ناگوار را به همسر گرامی، فرزندان و بازماندگان محترم، پیشکسوتان روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگاران علم و همه دوستان وفادارش تسلیت می‌گویم.‌ روانش شاد باد.‌