تأمین‌ اجتماعی و توسعه رفاه‌محور

تأمین‌ اجتماعی و توسعه رفاه‌محور
تاریخ انتشار : 23 تیر 1398

سخنرانی دکتر هادی خانیکی | خانه گفتمان شهر

 

از منظر ارتباطی، توسعه یعنی گذار از ارتباطات آمرانه و بالا به پایین به سمت ارتباطات آزادانه و افقی؛ طبق بحثی که «آمارتیا سن» درباره افزایش فرصت‌ها و قابلیت‌ها دارد، معقتدم هر جامعه‌ای که ارتباطات اجتماعی در آن آزادانه‌تر باشد، فرصت‌های بیشتری برای افرادش فراهم می‌کند.

 

توسعه از توازن عدالت و آزادی حاصل می‌شود؛ عدالت یعنی قابلیت‌ها بالاتر برود و آزادی یعنی فرصت‌ها بیشتر شود، بیشتر شدن فرصت‌ها نیز به بهبود ارتباطات جامعه وابسته است و از این حیث، گسترش روحیه گفت‌وگو و ارتباطات با توسعه ارتباط دارد.

 

جامعه ایرانی از لحاظ تاریخی و سیاسی استعداد در خودفرورفتن و منزوی‌شدن را داراست، به قول «شفیعی کدکنی» هر ایرانی این استعداد را دارد که درون خودش تبعید شود. ما امروز به گشودگی ارتباطی نیاز داریم و برای این گشودگی باید دو عامل را مدنظر قرار دهیم. ابتدا باید ببینیم قابلیت‌های ذهنی جامعه ما برای گفت‌وگو چقدر است، اصلاً چقدر در جامعه گفت‌وگو را پسندیده می‌دانیم، من فکر می‌کنم گفت‌وگو در فرهنگ پنهان ما، سازوکارهای تأییدکننده زیادی ندارد. زبان اجتماعی ما هم برای گفت‌وگو خیلی مساعد نیست، کافی است نگاهی به وضعیت کلام و زبان در شبکه‌های اجتماعی، نشریات و حتی نشریات روشنفکری بیندازیم.

 

همچنین در قدم بعدی باید ببینیم قدرت زبان‌آوری ما در جامعه چقدر است، به چه میزان به بیرون‌ماندگان از نظم سیاسی و اقشار محروم، زبان می‌دهیم تا مطالبات خود را بیان کنند، آیا اصلاً به آن‌ها آموزش و فرصت می‌دهیم؟ به عقیده من مکانیزم‌های مطالبه‌گری و حل اختلاف در جامعه ما از نظر زبانی ضعیف است.

 

پایش «سرمایه اجتماعی در ایران» که سال گذشته انجام شد، نشان داد که روندهایی گسیخته‌ساز در جامعه ایرانی سر برآورده‌اند و ارزش‌های مادی را تقویت می‌کنند که برای رفع این خطر باید گفت‌وگو را در چهار حوزه حتماً جدی بگیریم و تقویت کنیم.

 

گفت‌وگو در چهار سطح برای حل مشکلات میان کارگر، کارفرما و دولت، حل مشکلات سالمندان، حل مشکلات بهزیستی در جامعه و حل معضلات میان دولت و بخش خصوصی باید در اولویت باشد.

 

منبع: ایکنا