تبریک نوروزی

تبریک نوروزی
تاریخ انتشار : 1 فروردین 1398
نویسنده :
زمینه :

بهارا شاد بنشین شاد بخرام
بده کام گل و بستان ز گل کام
(ه. ا. سایه)

 

نوروز ۹۸ فرارسید، نوروزی دیگر برای آموختن از نوشوندگی طبیعت، تاریخ، جامعه و انسان.

 

هر نوروز، سرفصل به زبان آمدن سنت و فرهنگ ایرانی برای تجدید حیات انسان و آفرینش فرصت‌های جدید اجتماعی است و این نوروز زمان بازخوانی افزون‌تر آموزه‌های اخلاقی و بازآفرینی گسترده‌تر آیین‌های مدنی.

 

فضای نوروزی، ما را به شادی، آشتی، گفت‌وگو، گسترش ارتباطات و گشودگی جهان‌های پیشِ رو فرا می‌خواند و امید آن‌که این نوروز همه این درس‌ها را بهتر بیاموزیم تا بدانیم دردهای مشترک ما هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود. همنشینی این عید با نام و یاد علی (ع) و فرارسیدن زمانی نو برای بازاندیشی، افق‌گشایی، سخت‌کوشی در راه کاستن از مشکلات میهن و رنج‌های مردم مبارک باد.

 

ای ز تو رویان زمستان و بهار
ای ز تو تغییر حال و سالها
ای تو گرداننده لیل و نهار
حال ما را کن تو خوشتر حال‌ها
(شفیعی کدکنی)