گفتگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی

تاریخ انتشار : 9 آذر 1394

مقاله «گفتگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی» به منظور بررسی زمینه‌های عینی و ذهنی در سه سده پایانی سده بیستم توسط دکتر هادی خانیکی و دکتر کاظم معتمد‌نژاد در فصلنامه علوم اجتماعی شماره 23 در سال 1382 نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.

01