گفت‌و‌گوی تمدن‌ها: زمینه‌های عینی و سرمشق‌های نظری

تاریخ انتشار : 19 آذر 1394
نویسنده :
زمینه :

مقاله «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها: زمینه‌های عینی و سرمشق‌های نظری» نوشته دکتر هادی خانیکی در دو فصلنامه‌پژوهش علوم سیاسی، شماره اول، پاییز و زمستان 1384، صص 42 منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.

12