ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران

تاریخ انتشار : 19 آذر 1394

مقاله‌ «ارتباطات مخابره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.

ارتباطات مخابره