روزنامه‌نگاری شهروندی؛ رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی

تاریخ انتشار : 7 دی 1394

مقاله «روزنامه‌نگاری شهروندی؛ رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی» پژوهشی در مفاهیم جدید و الگوهای شکل‌گیری شهروند- روزنامه‌نگارها توسط دکتر هادی خانیکی و پدرام الوندی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.

روزنامه‌نگاری شهروندی