Tag "تلویزیون کابلی"

تلویزیون‌های کابلی زمینه‌ها و ضرورت‌های استفاده در ایران

مقاله «تلویزیون‌های کابلی زمینه‌ها و ضرورت‌های استفاده در ایران» توسط دکتر هادی خانیکی نوشته شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید. تلویزیون‌های کابلی

Read More

تلویزیون‌های کابلی زمینه‌ها و ضرورت‌های استفاده در ایران

مقدمه تلویزیون کابلی یا «تلویزیون آنت جمعی (۱)» که به اختصار CA. TV خوانده می‌شود، مولد «دوران رشد» تاریخ تلویزیون در آمریکاست. تحولات شتابانی که در روند انتقال پیام در ۷۰ سال اخیر رخ نموده به ویژه از آن روی

Read More